3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(1/8)

< >
Kiadások 2005. 2006.
évi előirányzata évi teljesítés év 2004. év = 100,0% év a 2005. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2005. év = 100,0% év a 2006. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 113 230 113 107 101,3 99,9 95 265 124 027 109,7 130,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 44 565 45 936 112,9 103,1 46 464 46 560 101,4 100,2
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
Lakásépítési támogatások 215 068 232 566 127,8 108,1 216 000 223 539 96,1 103,5
Családi támogatások 330 317 326 262 114,1 98,8 476 189 470 962 144,4 98,9
Korhatár alatti ellátások
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 142 727 141 143 115,2 98,9 147 959 147 621 104,6 99,8
Különféle jogcímen adott térítések 25 000 25 733 120,6 102,9 25 250 27 404 106,5 108,5
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 498 044 493 138 114,7 99,0 649 398 645 988 131,0 99,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2 979 332 3 334 984 120,9 111,9 3 281 343 3 903 034 117,0 118,9
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 19 439 20 381 158,9 104,8 18 463 19 187 94,1 103,9
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 421 404 422 372 165,0 100,2 890 108 890 583 210,9 100,1
Helyi önkormányzatok támogatásab 884 147 881 374 123,7 99,7 815 601 867 119 98,4 106,3
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 324 990 1 324 126 135,0 99,9 1 724 172 1 776 889 134,2 103,1
Kamatkiadásokc 880 247 914 434 109,9 103,9 969 536 983 289 107,5 101,4
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 738 3 738 101,7 100,0 5 086 5 092 136,2 100,1
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 28 021 34 272 105,6 122,3 36 409 66 631 194,4 183,0
Kezességérvényesítés 18 243 13 949 588,2 76,5 6 992 10 755 77,1 153,8
Általános tartalék 51 950 37 890
Céltartalékok 23 100 5 000
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Országvédelmi alap
Tartalékok 75 050 42 890
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 210 000 186 644 176,6 88,9 217 000 185 612 99,4 85,5
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás 181 004 181 227 627,6 100,1 419 959 419 959 231,7 100,0
Kiadások összesene 6 696 365 7 003 392 124,8 104,6 7 844 853 8 517 337 121,6 108,6
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  aTörvényi módosított előirányzat.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011