3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(5/8)

< >
Kiadások 2013. 2014.
évi előirányzat évi teljesítés év 2012. év = 100,0% év a 2013. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2013. év = 100,0% év a 2014. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 268 722 279 903 107,9 104,2 282 574 283 636 101,3 100,4
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 68 558 66 590 107,7 97,1 69 861 69 888 105,0 100,0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 93 000 94 823 102,0 104 000 103 244 108,9 99,3
Lakásépítési támogatások 201 500 131 862 106,3 65,4 159 200 127 960 97,0 80,4
Családi támogatások 452 529 434 616 97,5 96,0 446 219 421 025 96,9 94,4
Korhatár alatti ellátások 283 395 223 498 79,8 78,9 175 556 173 394 77,6 98,8
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 63 714 62 289 99,4 97,8 66 822 63 765 102,4 95,4
Különféle jogcímen adott térítések 29 950 25 895 90,9 86,5 25 940 24 732 95,5 95,3
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 829 588 746 298 91,3 90,0 714 536 682 916 91,5 95,6
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 5 400 019 6 670 575 132,2 123,5 6 421 246 7 361 918 110,4 114,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 126 620 272 144 287,8 214,9 116 923 119 735 44,0 102,4
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 1 066 473 986 565 142,8 92,5 917 386 892 121 90,4 97,2
Helyi önkormányzatok támogatásab 636 450 674 808 63,3 106,0 715 855 723 641 107,2 101,1
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 33 949 44,7 64 000 68 754 202,5 107,4
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 829 543 1 933 518 104,4 105,7 1 814 164 1 804 251 93,3 99,5
Kamatkiadásokc 1 237 236 1 277 897 106,3 103,3 1 165 015 1 345 850 105,3 115,5
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 810 3 810 100,0 100,0 9 810 10 836 284,4 110,5
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 52 533 148 650 342,9 283,0 127 121 139 055 93,5 109,4
Kezességérvényesítés 30 232 27 068 66,3 89,5 32 320 18 949 70,0 58,6
Általános tartalék
Céltartalékok 76 150
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000 113 000
Országvédelmi alap 400 000 100 000
Tartalékok 599 529 289 150
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 276 986 272 336 116,0 98,3 288 679 290 867 106,8 100,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 174 090 260 274 189,4 149,5 174 090 398 710 153,2 229,0
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás
Kiadások összesene 11 065 346 11 947 552 119,5 108,0 11 651 765 12 638 080 105,8 108,5
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011