3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(6/8)

< >
Kiadások 2015. 2016.
évi előirányzat évi teljesítés év 2014. év = 100,0% év a 2015. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2015. év = 100,0% év a 2016. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 301 754 305 354 107,7 101,2 304 339 333 616 109,3 109,6
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 69 861 69 928 100,1 100,1 69 861 69 904 100,0 100,1
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000 97 826 94,8 94,1 104 000 97 888 100,1 94,1
Lakásépítési támogatások 128 900 109 302 85,4 84,8 104 000 148 153 135,5 142,5
Családi támogatások 422 409 416 578 98,9 98,6 414 965 411 461 98,8 99,2
Korhatár alatti ellátások 134 399 136 405 78,7 101,5 112 918 113 282 83,0 100,3
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 125 665 130 888 205,3 104,2 133 128 126 120 96,4 94,7
Különféle jogcímen adott térítések 25 452 24 181 97,8 95,0 23 037 21 313 88,1 92,5
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 707 925 708 052 103,7 100,0 684 048 672 176 94,9 98,3
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 7 029 567 8 470 275 115,1 120,5 6 274 222 8 732 499 103,1 139,2
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 133 752 138 741 115,9 103,7 224 994 154 983 111,7 68,9
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 576 967 560 045 62,8 97,1 409 568 409 676 73,2 100,0
Helyi önkormányzatok támogatásab 649 265 667 405 92,2 102,8 662 042 675 412 101,2 102,0
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 1 500
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 361 484 1 366 191 75,7 100,3 1 296 603 1 240 071 90,8 95,6
Kamatkiadásokc 1 112 231 1 205 808 89,6 108,4 1 048 095 1 118 215 92,7 106,7
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 810 3 810 35,2 100,0 3 810 3 810 100,0 100,0
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 74 240 82 162 59,1 110,7 75 199 116 284 141,5 154,6
Kezességérvényesítés 26 988 12 586 66,4 46,6 27 631 12 418 98,7 44,9
Általános tartalék
Céltartalékok 155 700 161 426
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000 100 000
Országvédelmi alap 30 000 70 000
Tartalékok 285 700 331 426
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 295 560 306 002 105,2 103,5 314 849 295 330 96,5 93,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 215 139 284 713 71,4 132,3 303 045 387 045 135,9 127,7
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás
Kiadások összesene 11 717 159 13 022 008 103,0 111,1 10 941 128 13 227 409 101,6 120,9
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011