3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(7/8)

< >
Kiadások 2017. 2018.
évi előirányzat évi teljesítés év 2016. év = 100,0% év a 2017. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2017. év = 100,0% év a 2018. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 311 430 326 287 97,8 104,8 372 832 383 062 117,4 102,7
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 70 140 70 165 100,4 100,0 71 263 71 263 101,6 100,0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000 94 506 96,5 90,9 97 500 90 371 95,6 92,7
Lakásépítési támogatások 211 300 184 651 124,6 87,4 236 300 193 158 104,6 81,7
Családi támogatások 413 857 407 071 98,9 98,4 407 108 402 693 98,9 98,9
Korhatár alatti ellátások 95 932 94 720 83,6 98,7 89 917 92 860 98,0 103,3
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 124 038 124 435 98,7 100,3 124 642 122 191 98,2 98,0
Különféle jogcímen adott térítések 23 653 26 796 125,7 113,3 22 926 25 084 93,6 109,4
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 657 479 653 023 97,2 99,3 644 592 642 828 98,4 99,7
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 8 322 241 10 258 074 117,5 123,3 9 086 718 10 418 491 101,6 114,7
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 31 884 84 951 54,8 266,4 61 913 92 533 108,9 149,5
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 383 648 623 920 152,3 162,6 596 825 591 589 94,8 99,1
Helyi önkormányzatok támogatásab 641 105 700 477 103,7 109,3 705 406 746 833 106,6 105,9
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 056 637 1 409 348 113,7 133,4 1 364 145 1 430 955 101,5 104,9
Kamatkiadásokc 955 063 1 091 252 97,6 114,3 978 300 1 048 362 96,1 107,2
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 810 3 807 99,9 99,9 9 810 9 780 256,9 99,7
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 86 723 121 092 104,1 139,6 89 002 2 769 2,3 3,1
Kezességérvényesítés 20 964 17 915 144,3 85,5 22 056 12 492 69,7 56,6
Általános tartalék
Céltartalékok 205 200 90 551
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 110 000 110 000
Országvédelmi alap 60 000 60 000
Tartalékok 375 200 260 551
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 317 045 260 395 88,2 82,1 309 926 316 470 121,5 102,1
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 315 774 450 979 116,5 142,8 322 213 305 576 67,8 94,8
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás
Kiadások összesene 12 807 807 14 941 494 113,0 116,7 13 865 205 15 021 153 100,5 108,3
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011