3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(3/8)

< >
Kiadások 2009. 2010.
évi előirányzat évi teljesítés év 2008. év = 100,0% év a 2009. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2009. év = 100,0% év a 2010. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 201 400 178 578 87,9 88,7 160 630 201 406 112,8 125,4
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 53 565 53 744 104,8 100,3 47 151 45 765 85,2 97,1
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
Lakásépítési támogatások 205 532 199 289 107,4 97,0 147 257 147 403 74,0 100,1
Családi támogatások 468 959 464 647 92,4 99,1 461 836 460 823 99,2 99,8
Korhatár alatti ellátások
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 156 122 149 862 95,7 96,0 152 907 144 786 96,6 94,7
Különféle jogcímen adott térítések 28 000 26 471 100,5 94,5 28 050 26 800 101,2 95,5
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 653 081 640 980 93,4 98,1 642 793 632 409 98,7 98,4
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 3 681 344 4 039 371 101,0 109,7 3 483 727 4 204 713 104,1 120,7
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 39 793 40 581 123,6 102,0 32 920 17 555 43,3 53,3
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 913 591 913 794 109,4 100,0 1 206 790 1 147 469 125,6 95,1
Helyi önkormányzatok támogatásab 1 289 971 1 308 452 92,0 101,4 1 164 432 1 259 387 96,3 108,2
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 2 243 354 2 262 827 98,8 100,9 2 404 141 2 424 411 107,1 100,8
Kamatkiadásokc 1 208 846 1 180 244 102,3 97,6 1 153 342 1 136 362 96,3 98,5
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 317 5 318 101,5 100,0 5 317 4 991 93,8 93,9
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 46 087 37 991 92,6 82,4 50 904 51 040 134,3 100,3
Kezességérvényesítés 16 715 20 410 119,0 122,1 20 379 33 351 163,4 163,7
Általános tartalék 47 178 57 278
Céltartalékok 66 792 33 000
Stabilitási tartalékd 78 000 98 600
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Országvédelmi alap
Tartalékok 191 969 188 878
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 226 018 223 658 106,2 99,0 220 759 230 187 102,9 104,3
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 112 345 97 454 145,5 86,7 81 367 80 823 82,9 99,3
Kamatkockázati tartalék 50 000
Adósságátvállalás 1 371 1 553 138,4 113,3 73 73 4,7 99,9
Kiadások összesene 8 960 963 9 058 272 100,3 101,1 8 765 218 9 300 251 102,7 106,1
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011