3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(4/8)

< >
Kiadások 2011. 2012.
évi előirányzat évi teljesítés év 2010. év% = 100,0 év a 2011. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2011. év = 100,0% év a 2012. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 214 883 211 992 105,3 98,7 237 544 259 482 122,4 109,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 58 700 53 737 117,4 91,5 64 800 61 836 115,1 95,4
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
Lakásépítési támogatások 126 000 129 079 87,6 102,4 120 100 124 001 96,1 103,2
Családi támogatások 456 215 451 524 98,0 99,0 456 079 445 817 98,7 97,8
Korhatár alatti ellátások 303 662 279 982 92,2
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 145 574 139 841 96,6 96,1 68 041 62 688 44,8 92,1
Különféle jogcímen adott térítések 26 500 27 552 102,8 104,0 24 850 28 491 103,4 114,7
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 628 289 618 918 97,9 98,5 852 632 816 978 132,0 95,8
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 4 246 235 4 720 350 112,3 111,2 4 883 002 5 046 863 106,9 103,4
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 95 763 89 054 507,3 93,0 72 521 94 576 106,2 130,4
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 637 383 637 784 55,6 100,1 675 492 690 895 108,3 102,3
Helyi önkormányzatok támogatásab 1 148 657 1 195 626 94,9 104,1 1 041 931 1 066 707 89,2 102,4
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 76 029
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 881 803 1 922 464 79,3 102,2 1 789 944 1 852 179 96,3 103,5
Kamatkiadásokc 1 052 246 1 101 130 96,9 104,6 1 064 984 1 202 361 109,2 112,9
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 810 3 810 76,3 100,0 3 810 3 810 100,0 100,0
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 49 119 43 412 85,1 88,4 46 655 43 351 99,9 92,9
Kezességérvényesítés 35 355 29 448 88,3 83,3 40 213 40 810 138,6 101,5
Általános tartalék
Céltartalékok 33 900 90 000
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000 100 000
Országvédelmi alap 170 000
Tartalékok 123 900 360 000
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 258 143 233 048 101,2 90,3 264 337 234 858 100,8 88,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 106 355 622 619 770,4 585,4 127 586 137 423 22,1 107,7
Kamatkockázati tartalék 98 000
Adósságátvállalás 375 249 930 342 116,5 66 736,9
Kiadások összesene 8 894 211 10 048 201 108,0 113,0 10 046 607 9 996 840 99,5 99,5
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011