3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(8/8)

< >
Kiadások 2019.
évi előirányzat évi teljesítés év 2018. év = 100,0% év a 2019. évi előirányzat %-ában
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 374 900
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 73 044
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500
Lakásépítési támogatások 242 370
Családi támogatások 401 798
Korhatár alatti ellátások 89 398
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 125 747
Különféle jogcímen adott térítések 23 275
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 640 217
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 218 263
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 36 432
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 467 234
Helyi önkormányzatok támogatásab 728 917
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 232 583
Kamatkiadásokc 989 327
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 2 647
Kezességérvényesítés 20 861
Általános tartalék
Céltartalékok 136 454
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 165 000
Országvédelmi alap 60 000
Tartalékok 381 454
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 351 955
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 339 642
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás
Kiadások összesene 14 063 643
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011