3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(8/8)

< >
Kiadások 2019.
évi előirányzat évi teljesítés év 2018. év = 100,0% év a 2019. évi előirányzat %-ában
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 374 900 421 166 109,9 112,3
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 73 044 80 061 112,3 109,6
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500 89 053 98,5 98,4
Lakásépítési támogatások 242 370 191 236 99,0 78,9
Családi támogatások 401 798 397 880 98,8 99,0
Korhatár alatti ellátások 89 398 92 461 99,6 103,4
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 125 747 137 070 112,2 109,0
Különféle jogcímen adott térítések 23 275 25 230 100,6 108,4
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 640 217 652 641 101,5 101,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 218 263 11 114 934 106,7 120,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 36 432 76 887 83,1 211,0
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 467 234 467 582 79,0 100,1
Helyi önkormányzatok támogatásab 728 917 778 352 104,2 106,8
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 232 583 1 322 821 92,4 107,3
Kamatkiadásokc 989 327 1 100 521 105,0 111,2
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 5 379 55,0 93,1
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 2 647 2 459 88,8 92,9
Kezességérvényesítés 20 861 14 803 118,5 71,0
Általános tartalék
Céltartalékok 136 454
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 165 000
Országvédelmi alap 60 000
Tartalékok 381 454
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 351 955 365 306 115,4 103,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 339 642 517 001 169,2 152,2
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás
Kiadások összesene 14 063 643 15 988 883 106,4 113,7
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011