3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(8/8)

< >
Kiadások 2019. 2020.
évi előirányzat évi teljesítés év 2018. év = 100,0% év a 2019. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2019. év = 100,0% év a 2020. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 374 900 421 166 109,9 112,3 408 023
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 73 044 80 061 112,3 109,6 78 516
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500 89 053 98,5 98,4 90 500
Lakásépítési támogatások 242 370 191 236 99,0 78,9 296 654
Családi támogatások 401 798 397 880 98,8 99,0 397 992
Korhatár alatti ellátások 89 398 92 461 99,6 103,4 85 907
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 125 747 137 070 112,2 109,0 152 507
Különféle jogcímen adott térítések 23 275 25 230 100,6 108,4 24 327
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 640 217 652 641 101,5 101,9 660 733
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 218 263 11 114 934 106,7 120,6 9 134 517
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 36 432 76 887 83,1 211,0 83 641
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 467 234 467 582 79,0 100,1 628 027
Helyi önkormányzatok támogatásab 728 917 778 352 104,2 106,8 739 047
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 232 583 1 322 821 92,4 107,3 1 450 715
Kamatkiadásokc 989 327 1 100 521 105,0 111,2 1 077 710
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 5 379 55,0 93,1 5 779
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 2 647 2 459 88,8 92,9 2 295
Kezességérvényesítés 20 861 14 803 118,5 71,0 23 814
Általános tartalék
Céltartalékok 136 454 165 179
Stabilitási tartalékd
Rendkívüli kormányzati intézkedések 165 000 110 000
Országvédelmi alap 60 000 378 000
Tartalékok 381 454 663 179
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 351 955 365 306 115,4 103,8 397 703
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 339 642 517 001 169,2 152,2 461 542
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás
Kiadások összesene 14 063 643 15 988 883 106,4 113,7 14 881 825
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011