3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(9/10)

< >
Kiadások 2019. évi előirányzat 2019
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 374 900 28 336 106 355 121 258
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 73 044 6 086 12 172 18 258
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500 8 156 14 711 23 079
Lakásépítési támogatások 242 370 18 819 26 409 41 516
Családi támogatások 401 798 66 135 66 565 101 281
Korhatár alatti ellátások 89 398 7 854 15 756 23 581
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 125 747 15 846 24 056 36 098
Különféle jogcímen adott térítések 23 275 1 939 3 879 5 818
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 640 217 91 775 110 256 166 778
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 218 263 830 782 1 571 599 2 416 776
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 36 432 5 635 8 635 11 635
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 467 234 38 936 78 006 117 175
Helyi önkormányzatok támogatása 728 917 83 553 145 728 209 962
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 232 583 128 125 232 370 338 772
Kamatkiadások 989 327 43 446 96 379 162 931
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 1 281 1 298 1 303
Kormányzati rendkívüli kiadások 2 647 208 421 632
Kezességérvényesítés 20 861 1 143 2 060 3 487
Egyéb kiadások 100 100 12 472 15 723 18 166
Rendkívüli kormányzati intézkedések 165 000
Céltartalékok 136 454
Országvédelmi Alap 60 000
Beruházás Előkészítési Alap 20 000
Tartalékok 381 454
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 351 955 42 421 123 579 153 719
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 339 642 11 676 27 911 70 441
Kiadások összesen 14 063 643 1 224 727 2 341 241 3 537 116
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011