3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(9/10)

< >
Kiadások 2021. évi előirányzat 2021
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 464 349 5 672
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 97 188 8 099
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 137 700 4 684
Lakásépítési támogatások 249 554 22 135
Családi támogatások 398 648 33 433
Korhatár alatti ellátások 92 669 7 838
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 155 985 13 042
Különféle jogcímen adott térítések 24 725 2 060
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 672 027 56 373
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 8 084 264 785 639
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 70 955 12 378
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 159 880 85 787
Helyi önkormányzatok támogatása 864 816 95 107
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 2 095 651 193 272
Kamatkiadások 1 030 420 25 160
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 1 443
Kormányzati rendkívüli kiadások 1 988 166
Kezességérvényesítés 37 920 861
Egyéb kiadások 174 002 25 811
Rendkívüli kormányzati intézkedések 118 000
Céltartalékok 184 594
Gazdaságvédelmi programok 68 000
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 25 000
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap 10 000
Tartalékok 405 594
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 450 361 59 965
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 510 418 8 739
Kiadások összesen 16 018 157 1 456 911
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011