3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(9/10)

< >
Kiadások 2019. évi előirányzat 2019
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 374 900 28 336
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 73 044 6 086
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500 8 156
Lakásépítési támogatások 242 370 18 819
Családi támogatások 401 798 66 135
Korhatár alatti ellátások 89 398 7 854
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 125 747 15 846
Különféle jogcímen adott térítések 23 275 1 939
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 640 217 91 775
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 218 263 830 782
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 36 432 5 635
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 467 234 38 936
Helyi önkormányzatok támogatása 728 917 83 553
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 232 583 128 125
Kamatkiadások 989 327 43 446
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 1 281
Kormányzati rendkívüli kiadások 2 647 208
Kezességérvényesítés 20 861 1 143
Egyéb kiadások 100 100 12 472
Rendkívüli kormányzati intézkedések 165 000
Céltartalékok 136 454
Országvédelmi Alap 60 000
Beruházás Előkészítési Alap 20 000
Tartalékok 381 454
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 351 955 42 421
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 339 642 11 676
Kiadások összesen 14 063 643 1 224 727
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011