3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(10/10)

< >
Kiadások 2019 2019. J–D,
2018. J–D
= 100,0%
2019. J–D
a 2019. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 261 332 305 933 329 972 358 610 376 253 421 166 110,4 112,3
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 42 602 48 688 54 774 60 860 66 946 80 061 112,3 109,6
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 53 036 59 141 65 008 72 920 80 584 89 053 98,5 98,4
Lakásépítési támogatások 111 254 119 609 127 905 151 502 183 058 191 236 99,0 78,9
Családi támogatások 233 837 298 761 300 076 333 747 367 543 397 880 99,1 99,0
Korhatár alatti ellátások 54 186 61 676 69 108 76 462 85 106 92 461 99,6 103,4
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 81 627 95 748 103 998 115 080 126 610 137 070 112,4 109,0
Különféle jogcímen adott térítések 13 577 15 516 18 376 20 316 22 255 25 230 100,6 108,4
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 383 226 471 701 491 558 545 605 601 514 652 641 101,8 101,9
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 5 957 240 6 672 467 7 681 401 8 634 669 9 521 927 11 114 934 107,0 120,6
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 33 890 38 446 41 142 45 525 50 507 76 887 83,1 211,0
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 272 905 311 842 350 778 389 714 428 650 467 582 79,0 100,1
Helyi önkormányzatok támogatása 448 341 530 874 587 321 656 155 712 917 778 352 104,2 106,8
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 755 137 881 161 979 240 1 091 394 1 192 073 1 322 821 92,4 107,3
Kamatkiadások 528 854 593 556 669 589 888 688 1 021 216 1 100 521 105,0 111,2
Társadalmi önszerveződések támogatása 4 061 4 043 4 031 5 425 5 401 5 379 55,2 93,1
Kormányzati rendkívüli kiadások 1 468 1 667 1 864 2 058 2 250 2 459 88,9 92,9
Kezességérvényesítés 8 541 9 568 10 319 11 438 12 877 14 803 118,5 71,0
Egyéb kiadások 56 965 61 856 76 226 99 580 103 730 111 500 119,5 111,4
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 247 692 277 831 308 559 338 698 349 962 365 306 115,4 103,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 182 577 211 464 237 719 328 488 400 050 517 001 182,4 152,2
Kiadások összesen 8 593 985 9 718 686 11 038 165 12 589 936 13 917 841 15 988 883 106,9 113,7
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011