3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(10/10)

< >
Kiadások 2021 2021. J,
2020. J
= 100,0%
2021. J
a 2021. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 13,5 1,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 129,6 8,3
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 64,1 3,4
Lakásépítési támogatások 67,4 8,9
Családi támogatások 97,5 8,4
Korhatár alatti ellátások 104,0 8,5
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 109,9 8,4
Különféle jogcímen adott térítések 101,6 8,3
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 101,2 8,4
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 82,2 9,7
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 206,8 17,4
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 163,9 7,4
Helyi önkormányzatok támogatása 126,5 11,0
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 144,8 9,2
Kamatkiadások 33,3 2,4
Társadalmi önszerveződések támogatása 102,6 25,0
Kormányzati rendkívüli kiadások 88,8 8,3
Kezességérvényesítés 100,1 2,3
Egyéb kiadások 106,7 14,8
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 90,7 13,3
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 137,8 1,7
Kiadások összesen 103,5 9,1
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011