3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(10/10)

< >
Kiadások 2020 2020. J–JI,
2019. J–JI
= 100,0%
2020. J–JI
a 2020. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 333 262 127,5 81,7
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 43 759 102,7 55,7
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 36 765 69,3 40,6
Lakásépítési támogatások 145 225 130,5 49,0
Családi támogatások 235 110 100,5 59,1
Korhatár alatti ellátások 53 706 99,1 62,5
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 84 093 103,0 55,1
Különféle jogcímen adott térítések 14 191 104,5 58,3
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 387 099 101,0 58,6
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 7 592 684 127,5 83,1
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 30 335 89,5 36,3
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 366 349 134,2 58,3
Helyi önkormányzatok támogatása 428 354 95,5 58,0
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 825 038 109,3 56,9
Kamatkiadások 576 239 109,0 53,5
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 545 87,3 61,3
Kormányzati rendkívüli kiadások 1 313 89,4 57,2
Kezességérvényesítés 8 936 104,6 37,5
Egyéb kiadások 91 303 160,3 70,2
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 267 374 107,9 67,2
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 204 325 111,9 44,3
Kiadások összesen 10 516 865 122,4 70,7
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011