3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(7/10)

< >
Kiadások 2020. évi előirányzat 2020
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 408 023 41 948 111 751 144 697 200 477 227 965 267 577
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 78 516 6 251 12 502 18 753 25 005 31 256 37 508
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500 7 313 14 410 22 346 29 500 30 850 32 634
Lakásépítési támogatások 296 654 32 818 41 718 70 488 87 408 108 189 125 905
Családi támogatások 397 992 34 276 66 587 101 354 134 797 167 687 201 065
Korhatár alatti ellátások 85 907 7 538 15 159 22 799 30 469 38 228 45 952
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 152 507 11 865 23 211 34 823 46 507 58 188 71 974
Különféle jogcímen adott térítések 24 327 2 027 4 055 6 082 8 109 10 136 12 163
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 660 733 55 707 109 013 165 058 219 882 274 239 331 154
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 134 517 955 629 1 886 623 3 173 727 4 304 707 5 272 705 6 416 702
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 83 641 5 986 9 661 13 707 17 172 21 237 25 437
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 628 027 52 336 104 671 157 007 209 342 261 678 314 013
Helyi önkormányzatok támogatása 739 047 75 173 129 051 190 673 243 027 299 701 355 462
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 450 715 133 494 243 383 361 387 469 541 582 616 694 912
Kamatkiadások 1 077 710 75 502 131 212 213 105 260 629 295 404 513 349
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 1 407 1 368 1 344 2 768 2 761 2 752
Kormányzati rendkívüli kiadások 2 295 186 372 559 757 941 1 132
Kezességérvényesítés 23 814 859 1 733 3 266 4 690 6 154 7 611
Egyéb kiadások 130 145 24 179 31 003 34 842 56 888 64 182 73 080
Rendkívüli kormányzati intézkedések 110 000
Céltartalékok 165 179
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap 378 000
Beruházás Előkészítési Alap 10 000
Tartalékok 663 179
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 397 703 66 086 106 218 126 134 159 328 209 117 247 233
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 461 542 6 340 17 829 38 659 56 742 89 630 187 868
Kiadások összesen 14 881 825 1 407 719 2 709 134 4 374 367 5 878 322 7 196 009 8 939 417
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011