3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(1/10)

< >
Kiadások 2017. évi előirányzat 2017
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 311 430 29 277 29 295 87 471 110 766 146 241 178 435
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 70 140 5 845 11 690 17 535 23 380 29 225 35 070
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000 8 023 15 447 24 100 31 534 40 583 48 808
Lakásépítési támogatások 211 300 5 220 23 274 41 920 56 520 68 474 84 893
Családi támogatások 413 857 36 513 71 582 140 152 174 108 207 846 208 291
Korhatár alatti ellátások 95 932 7 777 15 576 23 425 31 261 39 158 47 051
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 124 038 10 569 20 831 34 331 45 064 55 472 64 995
Különféle jogcímen adott térítések 23 653 1 971 3 942 5 913 7 884 9 855 11 826
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 657 479 56 830 111 931 203 822 258 317 312 331 332 163
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 8 322 241 553 584 1 106 711 1 728 165 2 377 186 3 157 141 4 322 569
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 31 884 4 156 7 056 9 656 11 256 15 356 21 356
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 383 648 31 971 63 942 95 911 127 982 159 957 191 982
Helyi önkormányzatok támogatása 641 105 68 557 114 885 162 688 213 634 265 056 325 265
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 056 637 104 684 185 883 268 254 352 872 440 369 538 603
Kamatkiadások 955 063 45 434 112 010 195 917 253 798 316 453 612 778
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 810 952 952 952 1 905 1 905 1 905
Kormányzati rendkívüli kiadások 3 286 273 542 817 1 081 1 341 1 599
Kezességérvényesítés 20 964 445 1 603 2 238 2 464 4 643 10 011
Egyéb kiadások 83 438 7 646 13 146 28 761 38 821 47 016 55 063
Rendkívüli kormányzati intézkedések 110 000
Céltartalékok 205 200
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap 60 000
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok 375 200
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 317 045 14 806 42 906 61 902 85 647 109 392 131 636
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 315 774 16 964 23 541 44 179 74 451 118 607 134 044
Kiadások összesen 12 807 807 849 984 1 678 932 2 706 033 3 668 741 4 793 719 6 487 576
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011