3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(3/10)

< >
Kiadások 2018. évi előirányzat 2018
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 372 832 29 040 34 281 123 110 152 781 186 830 203 810
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 71 263 5 939 11 878 17 817 23 756 29 694 35 633
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 97 500 7 642 14 863 23 183 30 615 39 067 46 351
Lakásépítési támogatások 236 300 17 227 23 510 38 297 51 226 73 490 80 452
Családi támogatások 407 108 34 434 69 098 105 417 141 031 173 679 204 437
Korhatár alatti ellátások 89 917 7 818 15 601 23 352 31 023 38 598 46 120
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 124 642 10 857 21 364 31 751 41 935 51 925 63 810
Különféle jogcímen adott térítések 22 926 1 910 3 821 5 731 7 641 9 552 11 462
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 644 592 55 020 109 884 166 252 221 630 273 754 325 830
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 086 718 950 398 1 725 340 2 649 418 3 693 968 4 458 600 5 272 852
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 61 913 6 608 11 458 15 158 18 758 23 358 27 284
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 596 825 49 735 99 469 149 204 198 940 248 706 298 451
Helyi önkormányzatok támogatása 705 406 71 659 142 578 195 744 249 437 303 833 353 354
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 364 145 128 003 253 506 360 107 467 135 575 898 679 089
Kamatkiadások 978 300 42 720 80 736 139 054 187 183 214 587 482 606
Társadalmi önszerveződések támogatása 9 810 952 952 7 964 7 939 8 120 8 172
Kormányzati rendkívüli kiadások 2 926 239 477 715 962 1 205 1 435
Kezességérvényesítés 22 056 1 421 3 057 3 865 4 352 6 759 7 809
Egyéb kiadások 86 076 13 671 18 388 23 586 35 322 39 129 45 173
Rendkívüli kormányzati intézkedések 110 000
Céltartalékok 90 551
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap 60 000
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok 260 551
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 309 926 12 395 57 790 84 752 109 019 127 892 157 128
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 322 213 24 459 32 840 50 345 70 471 92 746 102 749
Kiadások összesen 13 865 205 1 289 130 2 367 502 3 688 466 5 056 359 6 127 772 7 449 089
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011