3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(4/10)

< >
Kiadások 2018
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 251 398 273 697 289 669 336 040 361 518 381 606
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 41 572 47 511 53 450 59 389 65 328 71 263
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 54 282 60 514 66 356 74 510 82 675 90 371
Lakásépítési támogatások 98 067 121 695 132 711 149 565 173 229 193 158
Családi támogatások 238 595 302 828 303 292 367 111 370 277 401 418
Korhatár alatti ellátások 53 551 61 965 69 505 77 047 85 255 92 857
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 73 523 86 126 92 997 105 424 112 629 121 986
Különféle jogcímen adott térítések 13 372 15 282 17 193 19 989 21 899 25 084
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 379 041 466 202 482 987 569 570 590 060 641 344
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 6 118 475 6 817 615 7 575 259 8 500 364 9 258 007 10 387 431
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 31 016 36 156 41 100 47 985 52 884 92 533
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 348 186 397 923 447 659 497 394 547 131 591 587
Helyi önkormányzatok támogatása 408 285 482 456 554 052 619 214 681 951 746 840
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 787 488 916 535 1 042 810 1 164 593 1 281 966 1 430 959
Kamatkiadások 547 304 600 973 673 839 833 773 990 808 1 048 362
Társadalmi önszerveződések támogatása 8 932 8 935 8 929 9 736 9 734 9 737
Kormányzati rendkívüli kiadások 1 664 1 890 2 113 2 333 2 550 2 767
Kezességérvényesítés 8 646 8 913 9 740 11 288 11 957 12 491
Egyéb kiadások 57 314 61 132 72 988 85 298 89 126 93 309
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 181 534 207 611 235 396 262 334 289 211 316 470
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 118 434 122 948 130 768 156 151 184 158 283 493
Kiadások összesen 8 654 150 9 716 173 10 777 016 12 214 945 13 390 326 14 962 760
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011