3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(5/10)

< >
Kiadások 2019. évi előirányzat 2019
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 374 900 28 336 106 355 121 258 158 950 207 324 232 693
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 73 044 6 086 12 172 18 258 24 344 30 430 36 516
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 90 500 8 156 14 711 23 079 30 559 38 509 45 516
Lakásépítési támogatások 242 370 18 819 26 409 41 516 54 782 78 949 86 377
Családi támogatások 401 798 66 135 66 565 101 281 134 971 168 333 200 419
Korhatár alatti ellátások 89 398 7 854 15 756 23 581 31 324 39 058 46 684
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 125 747 15 846 24 056 36 098 48 048 56 961 70 237
Különféle jogcímen adott térítések 23 275 1 939 3 879 5 818 7 758 9 698 11 638
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 640 217 91 775 110 256 166 778 222 100 274 050 328 979
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 9 218 263 830 782 1 571 599 2 416 776 3 278 750 4 210 638 5 086 701
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 36 432 5 635 8 635 11 635 16 205 20 550 26 457
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 467 234 38 936 78 006 117 175 156 118 195 054 233 990
Helyi önkormányzatok támogatása 728 917 83 553 145 728 209 962 261 497 317 843 369 848
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 232 583 128 125 232 370 338 772 433 820 533 448 630 295
Kamatkiadások 989 327 43 446 96 379 162 931 202 667 237 990 477 993
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 779 1 281 1 298 1 303 2 668 2 635 2 677
Kormányzati rendkívüli kiadások 2 647 208 421 632 850 1 063 1 267
Kezességérvényesítés 20 861 1 143 2 060 3 487 4 205 6 191 7 366
Egyéb kiadások 100 100 12 472 15 723 18 166 28 908 32 864 37 472
Rendkívüli kormányzati intézkedések 165 000
Céltartalékok 136 454
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap 60 000
Beruházás Előkészítési Alap 20 000
Tartalékok 381 454
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 351 955 42 421 123 579 153 719 174 816 192 900 217 553
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 339 642 11 676 27 911 70 441 88 752 125 284 138 879
Kiadások összesen 14 063 643 1 224 727 2 341 241 3 537 116 4 706 172 5 972 274 7 330 282
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011