3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(8/10)

< >
Kiadások 2020
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 333 262 399 091 427 858 530 223 551 575 663 363
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 43 759 50 010 56 262 62 513 78 542 84 794
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 36 765 40 229 45 475 52 232 60 150 65 025
Lakásépítési támogatások 145 225 163 960 183 569 209 351 232 602 251 494
Családi támogatások 235 110 301 150 301 611 334 435 367 138 398 430
Korhatár alatti ellátások 53 706 61 440 69 130 76 739 85 219 92 920
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 84 093 98 714 107 358 118 846 130 347 141 508
Különféle jogcímen adott térítések 14 191 16 218 18 245 20 272 22 300 24 450
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 387 099 477 521 496 344 550 292 605 003 657 308
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 7 592 684 8 411 542 9 309 243 10 458 782 11 447 520 14 451 286
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 30 335 35 140 62 595 73 717 91 074 248 523
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 366 349 418 684 471 020 523 355 575 692 651 990
Helyi önkormányzatok támogatása 428 354 483 095 552 770 613 703 702 366 821 115
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 825 038 936 919 1 086 384 1 210 776 1 369 132 1 721 627
Kamatkiadások 576 239 678 116 766 375 994 689 1 162 501 1 225 367
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 545 3 543 3 538 4 297 4 343 4 338
Kormányzati rendkívüli kiadások 1 313 1 492 1 670 1 844 2 018 2 193
Kezességérvényesítés 8 936 9 867 10 445 11 557 13 108 13 971
Egyéb kiadások 91 303 100 586 115 432 134 813 143 167 174 543
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Gazdaságvédelmi programok
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 267 374 282 205 309 359 342 279 412 875 449 765
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 204 325 243 752 354 267 417 428 586 106 1 304 596
Kiadások összesen 10 516 865 11 798 833 13 166 219 14 981 078 16 668 641 21 069 671
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011