3.7.3. A központi költségvetés kiadásai (2005–)*(2/8)

< >
Kiadások 2007. 2008.
évi előirányzat évi teljesítés év 2006. év = 100,0% év a 2007. évi előirányzat %-ában évi előirányzat évi teljesítés év 2007. év = 100,0% év a 2008. évi előirányzat %-ában
millió forint millió forint
Egyedi és normatív támogatások 128 445 197 372 159,1 153,7 141 817 203 083 102,9 143,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 52 242 52 244 112,2 100,0 53 413 51 280 98,2 96,0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
Lakásépítési támogatások 225 432 228 471 102,2 101,3 190 737 185 575 81,2 97,3
Családi támogatások 506 270 508 147 107,9 100,4 507 220 502 972 99,0 99,2
Korhatár alatti ellátások
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 152 520 151 682 102,8 99,5 159 725 156 623 103,3 98,1
Különféle jogcímen adott térítések 27 520 26 508 96,7 96,3 27 550 26 348 99,4 95,6
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 686 310 686 337 106,2 100,0 694 495 685 943 99,9 98,8
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 3 779 280 4 228 121 108,3 111,9 3 876 525 3 998 659 94,6 103,2
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 27 876 27 938 145,6 100,2 32 427 32 820 117,5 101,2
Garancia és hozzájárulás a TB-alapok kiadásaihoz 778 037 777 766 87,3 100,0 841 260 835 049 107,4 99,3
Helyi önkormányzatok támogatásab 835 558 860 327 99,2 103,0 1 348 636 1 421 716 165,3 105,4
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatásab 1 641 471 1 666 030 93,8 101,5 2 222 323 2 289 585 137,4 103,0
Kamatkiadásokc 1 112 656 1 006 065 102,3 90,4 1 110 839 1 154 101 114,7 103,9
Társadalmi önszerveződések támogatása 5 154 5 153 101,2 100,0 5 186 5 240 101,7 101,0
Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 41 694 37 506 56,3 90,0 46 290 41 009 109,3 88,6
Kezességérvényesítés 16 422 10 319 96,0 62,8 19 311 17 148 166,2 88,8
Általános tartalék 42 200 46 733
Céltartalékok 52 725 163 598
Stabilitási tartalékd 45 000 20 000
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Országvédelmi alap
Tartalékok 139 925 230 331
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 214 904 189 520 102,1 88,2 205 274 210 581 111,1 102,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 88 157 66 993 76,0
Kamatkockázati tartalék
Adósságátvállalás 146 123 58 211 13,9 39,8 1 199 1 122 1,9 93,6
Kiadások összesene 8 326 091 8 491 860 99,7 102,0 9 017 139 9 032 100 106,4 100,2
*Forrás: Magyar Államkincstár; A központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény.  bAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt.  c2009-ig adósságszolgálattal együtt.  d2008-ig Központi egyensúlyi tartalék.  eAz önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóval együtt. 2009-ig nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásaival, 2012-ig fogyaszói árkiegészítéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011