3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege*(9/10)

< >
Bevételek, egyenleg 2021. évi előirányzat 2021
J J–F J–M J–Á J–Mj J–Jú
millió forint
Társasági adó 538 500 42 561
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó 37 500 7 549
Energiaellátók jövedelemadója 60 600 5 529
Egyszerűsített vállalkozói adó
Energia adó
Ökoadó 5 200 105
Bányajáradék 44 000 3 070
Játékadó 34 600 3 866
Reklámadó 3 874
Kiskereskedelmi adó 54 000 142
Egyéb befizetések 15 000 -1 908
Egyéb központosított bevételek 468 500 40 538
Pénzügyi szervezetek különadója 61 400 731
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója 237 400 15 163
Kisvállalati adó 97 400 14 050
Közműadó 53 400 457
Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 823 700 141 342
Általános forgalmi adó 5 015 008 584 486
Jövedéki adó 1 263 100 107 351
Regisztrációs adó 20 000 1 341
Távközlési adó 53 000 5 056
Pénzügyi tranzakciós illeték 218 800 25 199
Biztosítási adó 105 900 6 886
Turizmusfejlesztési hozzájárulás 29 600 33
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 6 705 408 730 351
Személyi jövedelemadó 2 683 500 267 223
Adóbefizetések 7 900 620
Illeték befizetések 218 700 16 155
Gépjárműadó 87 000 1 294
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 3
Magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
Lakosság befizetései 2 997 100 285 296
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 1 490 002 297 703
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 26 359
Központi Maradványalapba történő befizetések 129 143
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 21 178
Helyi önkormányzatok befizetése 165 453 19 754
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése
Befizetés az államháztartás alrendszereiből 212 990 148 896
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 142 784 4 866
Kamatbevételek 93 488 8 866
Egyéb bevételek 18 624 1 630
Uniós programok bevételei 1 129 104 17 092
Egyéb uniós bevételek 16 200 1 385
Bevételek összesen 14 629 399 1 637 426
Egyenleg -1 388 758 180 515
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011