Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 391 706,3 120,6 540 822,1 110,9
00 Élő állat 9 750,7 97,2 21 451,1 93,4
01 Hús és húskészítmény 48 041,2 126,9 72 513,0 110,7
02 Tejtermék és tojás 31 363,3 118,2 39 333,4 128,4
03 Hal, rák, puhatestű állat 7 942,0 137,6 1 117,2 115,1
04 Gabona és gabonakészítmény 57 102,8 144,7 149 515,8 100,5
05 Zöldségféle és gyümölcs 68 545,1 116,8 56 871,4 113,4
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 13 726,8 110,2 21 272,6 131,2
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 34 058,9 116,9 23 217,3 114,1
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 41 234,6 117,5 77 019,0 118,6
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 41 783,7 124,1 46 249,9 120,1
11 Ital 20 138,8 140,2 23 367,3 124,8
12 Dohány és dohányáru 18 018,4 83,3 8 894,3 88,8
II. Nyersanyagok (2+4) 191 278,4 157,0 215 145,3 138,5
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 710,6 162,9 994,0 153,9
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 24 818,9 177,2 43 195,8 130,5
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 26 726,3 136,1 9 063,8 168,4
24 Fa és parafa 26 177,5 164,2 16 160,3 133,8
25 Cellulóz és papírhulladék 10 874,7 143,6 6 675,7 174,5
26 Textilrost és hulladékai 9 196,2 140,1 6 438,7 156,6
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 10 067,3 114,0 4 424,6 152,6
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 35 901,3 206,9 60 060,4 132,0
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 26 220,1 148,2 14 340,5 90,5
41 Állati olaj és zsír 2 603,9 153,4 1 758,2 182,9
42 Növényi olaj és zsír 11 141,3 140,3 50 765,3 167,0
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 6 840,4 164,9 1 268,0 193,8
III. Energiahordozók (3) 1 155 512,5 295,2 426 367,7 345,5
32 Szén, koksz és brikett 23 091,8 208,0 7 454,0 113,2
33 Kőolaj és kőolajtermék 332 131,5 172,9 88 513,4 152,9
34 Természetes és mesterséges gáz 409 483,9 377,0 142 468,2 596,4
35 Villamos energia 390 805,3 491,4 187 932,0 536,2
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 2 993 271,1 133,4 2 541 091,5 123,1
51 Szerves vegyi termék 126 963,2 148,0 146 956,2 130,6
52 Szervetlen vegyi termék 45 159,7 147,3 45 059,0 180,8
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 37 315,7 132,4 10 211,7 128,7
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 302 893,3 112,6 402 207,0 110,8
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 77 997,2 119,0 69 600,1 109,4
56 Műtrágya 48 239,3 235,5 22 890,5 250,8
57 Műanyag-alapanyag 150 341,8 147,5 174 988,0 141,0
58 Műanyag termék 103 532,4 129,2 69 318,5 133,6
59 Egyéb vegyi anyag és termék 184 061,4 140,1 118 919,1 127,6
61 Készbőr, bőrgyártmány 14 859,5 145,4 12 522,9 90,5
62 Gumigyártmány 90 068,2 109,6 147 288,4 116,0
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 37 065,6 135,9 45 021,3 151,6
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 104 350,4 139,4 85 041,3 120,3
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 72 647,5 111,8 60 916,1 116,6
66 Nemfémes ásványból készült termék 86 078,6 119,5 97 868,8 104,5
67 Vas és acél 265 197,8 170,9 113 180,4 176,3
68 Színesfém 203 824,1 154,6 71 844,4 153,5
69 Egyéb fémtermék 262 024,3 120,8 189 294,2 137,1
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 35 045,2 118,8 34 922,9 104,4
82 Bútor és bútorelem 78 739,5 127,6 86 355,0 123,0
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 10 418,8 141,2 4 663,4 163,6
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 104 430,7 116,3 58 600,7 132,8
85 Lábbeli 42 886,2 106,6 33 518,2 115,3
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 192 244,3 165,0 189 887,9 107,2
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 34 306,9 119,5 26 626,8 126,4
89 Egyéb feldolgozott termék 243 510,8 128,5 205 168,7 118,7
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 24 602,9 87,9 15 943,8 67,6
96 Érme 4,0 174,0 2,9
xa
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 14 461,7 336,0 2 273,2 63,8
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 3 270 292,4 109,8 4 141 285,0 107,5
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 286 316,3 105,0 544 610,4 112,3
72 Speciális szakipari gép 186 761,5 145,1 107 631,1 111,8
73 Fémmegmunkáló gép 28 247,2 76,0 11 439,3 166,0
74 Általános rendeltetésű ipari gép 380 349,2 109,1 310 481,7 105,7
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 217 904,1 104,4 210 998,9 92,1
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 392 773,4 93,2 654 028,5 107,8
77 Villamos gép, készülék és műszer 1 105 516,6 115,6 1 174 521,5 112,9
78 Közúti jármű 654 885,1 111,1 1 094 096,6 103,5
79 Egyéb szállítóeszköz 17 539,0 106,3 33 477,1 92,9
Összesen 8 002 060,6 132,0 7 864 711,5 117,7

Lábjegyzet

a
A tárgyidőszakban vagy az előző év azonos időszakában nem volt forgalom.
.