Kód Megnvezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Behozatal
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 91 85 76 83 91 89 94
C Feldolgozóipar, ebből: 13 517 13 160 13 875 14 098 15 139 16 197 17 418
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 583 578 596 611 679 722 755
CB Textília, ruházat, bőr és bőrtemék gyártása 276 302 303 296 310 300 273
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 336 281 308 339 342 374 369
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 1 225 1 191 836 667 896 1 176 1 164
CE Vegyi anyag, termék gyártása 384 436 411 464 504 529 500
CF Gyógyszergyártás 273 270 333 303 339 350 318
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 695 845 924 974 1 046 1 107 1 195
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 738 743 727 759 910 1 022 924
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 3 336 2 258 2 381 2 372 2 579 2 904 3 231
CJ Villamos berendezés gyártása 601 650 742 828 931 1 030 1 368
CK Gép, gépi berendezés gyártása 903 947 949 985 1 055 928 962
CL Járműgyártás 3 943 4 381 5 037 5 143 5 171 5 341 5 965
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 224 278 327 357 375 415 394
B,D,E Egyéb ipar 1 184 915 1 006 708 951 991 1 072
45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 1 143 1 660 1 864 2 043 2 396 2 729 2 815
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 4 405 5 937 6 303 6 678 7 367 8 475 9 238
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) 905 1 025 1 100 1 206 1 362 1 613 1 829
F, H-tól U-ig Egyéb és nem ismert ágazatok 917 1 065 1 125 1 114 1 327 1 563 1 591
Összes forgalmazó 22 163 23 847 25 349 25 931 28 633 31 657 34 057
Kivitel
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 196 162 161 158 171 172 176
C Feldolgozóipar, ebből: 19 145 16 790 17 793 18 279 19 329 20 300 21 386
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 1 165 1 096 1 130 1 170 1 211 1 285 1 368
CB Textília, ruházat, bőr és bőrtemék gyártása 399 389 408 423 445 447 437
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 483 325 345 346 382 473 489
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 638 645 416 343 482 625 515
CE Vegyi anyag, termék gyártása 863 899 909 900 1 061 1 159 1 049
CF Gyógyszergyártás 701 683 780 784 825 811 811
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1 169 1 261 1 422 1 488 1 539 1 630 1 689
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1 105 1 166 1 212 1 241 1 467 1 648 1 546
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4 413 2 169 2 223 2 334 2 525 2 636 2 978
CJ Villamos berendezés gyártása 892 973 1 083 1 195 1 297 1 472 1 585
CK Gép, gépi berendezés gyártása 1 447 1 523 1 413 1 521 1 560 1 452 1 381
CL Járműgyártás 5 457 5 327 6 049 6 080 6 077 6 192 7 081
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 413 335 403 453 457 472 455
B,D,E Egyéb ipar 346 133 309 259 347 365 425
45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 731 2 352 3 466 3 770 4 032 4 418 4 640
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 3 031 5 137 5 572 5 713 6 430 7 070 7 735
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) 171 165 142 152 173 232 244
F, H-tól U-ig Egyéb és nem ismert ágazatok 496 477 571 630 652 852 864
Összes forgalmazó 24 118 25 216 28 014 28 960 31 134 33 409 35 470
.