Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020a
Bevétel (export)
Turizmus (a Magyarországra érkező külföldiek kiadásai) 1 724 543 1 832 412 2 066 780 2 310 110 1 054 342
Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekb -133 400 -139 039 -195 932
-186 761c
-68 445
Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) 1 591 143 1 693 373 1 870 847
2 123 349c
985 898
Kiadás (import)
Turizmus (a külföldre utazó magyarok kiadásai) 742 731 816 487 887 728 969 674 404 369
Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekd -134 190 -144 301 -172 234 -170 575 -48 150
Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) 608 541 672 187 715 494 799 099 356 219
Egyenleg
Turizmus összesen 981 812 1 015 925 1 179 052
1 340 436c
649 974
Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekb 790 5 262 -23 699
-16 185c
-20 295
Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) 982 602 1 021 186 1 155 353
1 324 250c
629 679

Lábjegyzet

*
MNB, Fizetési Mérleg, Utazás sor export, import, egyenleg adatai BPM6 módszertan szerint.
a
2020. évben a koronavírus-járvány miatt a bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. A koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár következtében 2020. II. negyedévben szüneteltek a nemzetközi turizmust érintő adatfelvételek, az időszakra vonatkozó adatok modellbecsléssel készültek.
b
Nemzetközi közlekedés, biztosítások, tartós és értékes fogyasztási cikkek, illegális szolgáltatások tételei.
c
Adatjavítás történt: 2021.07.26-án.
d
Nemzetközi közlekedés, tartós és értékes fogyasztási cikkek.
.