Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020a 2021b 2022b
Bevétel (export)
Turizmus (a Magyarországra érkező külföldiek kiadásai) 1 724 543 1 832 412 2 066 780 2 310 110 1 054 342 1 345 559 2 302 982
Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekc -133 400 -139 039 -195 932 -186 761 -67 270 -82 788 -205 042
Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) 1 591 143 1 693 373 1 870 847 2 123 349 987 072 1 262 771 2 097 940
Kiadás (import)
Turizmus (a külföldre utazó magyarok kiadásai) 742 731 816 487 887 728 969 674 404 369 511 947 1 074 615
Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekd -134 190 -144 301 -172 234 -170 575 -48 150 -71 803 -175 825
Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) 608 541 672 187 715 494 799 099 356 219 440 144 898 789
Egyenleg
Turizmus összesen 981 812 1 015 925 1 179 052 1 340 436 649 974 833 612 1 228 367
Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekc 790 5 262 -23 699 -16 185 -19 120 -10 985 -29 216
Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) 982 602 1 021 186 1 155 353 1 324 250 630 853 822 627 1 199 151

Lábjegyzet

*MNB, Fizetési Mérleg, Utazás sor export, import, egyenleg adatai BPM6 módszertan szerint.
a2020. évben a koronavírus-járvány miatt a bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. A koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár következtében 2020. II. negyedévben szüneteltek a nemzetközi turizmust érintő adatfelvételek, az időszakra vonatkozó adatok modellbecsléssel készültek.
bA koronavírus-járvány miatt az előző év azonos időszakában az adatszolgáltatók száma jelentősen visszaesett. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
cNemzetközi közlekedés, biztosítások, tartós és értékes fogyasztási cikkek, illegális szolgáltatások tételei.
dNemzetközi közlekedés, tartós és értékes fogyasztási cikkek.
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB)
.