Év Vállalkozások száma Igénybe vevők száma, ezer fő Igénybe vevők vendégéjszakái, ezer
kiutaztatás beutaztatás kiutaztatás beutaztatás
2009 1 212 789 610 4 526 1 643
2010 1 202 848 676 5 397 1 508
2011 1 255 732 690 4 540 1 508
2012 1 289 663 727 4 061 1 547
2013a 1 303 523 686 3 068 1 402
2014 1 318 655 819 4 069 1 457
2015 1 354 658 881 3 971 1 609
2016 1 245 617 857 3 314 1 490
2017b 1 073 629 929 3 567 1 771
2018 1 064 782 1 178 4 351 1 832
2019 1 028 924 1 281 4 815 2 047
2020c 1 006 111 96 565 234
2021 968 229 171 1 285 975
2022 973 542 268 2 927 1 282

Lábjegyzet

a2009-től 2012-ig az adatszolgáltatás azokra az utazásszervezői vagy -közvetítői engedéllyel rendelkező vállalatokra vonatkozik, amelyek nettó árbevétele az előző évben meghaladta az 50 millió forintot, vagy 4 főnél több munkavállalót foglalkoztattak. 2013-tól az adatszolgáltatói körbe a 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok kerültek be.
b2017-től az adatszolgáltatói kör módosult: adatszolgáltatók azok az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet végző gazdasági szervezetek, amelyek 4 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak vagy utazásközvetítő, utazásszervező tevékenységből, vagy az utazással összefüggő, saját szolgáltatások utazási csomagon kívüli (önálló) értékesítéséből származó nettó árbevétele a tárgyévet megelőző évben meghaladta az 50 millió forintot, illetve amelyek a tárgyévben váltottak ki utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői engedélyt az Budapest Főváros Kormányhivatalnál.
c2020. évben a koronavírus-járvány miatt a bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések következtében a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
.