Országok, országcsoportok 2019. 2020. 2021. 2022.
I. II. III. IV. I.a II.b III.c IV.d I.e II.f III.g IV.h I.e II.i III.j IV.k
Külföldre tett utazások száma, ezer
Ausztria 2 132 1 722 2 048 1 775 1 688 1 454 1 469 1 043 1 034 1 261 1 441 1 407 1 341 1 608 1 623 1 722
Csehország 143 128 133 90 81 40 46 20 51 79 42 108 106 93
Egyesült Királyság 39 42 53 46 46 13 22 24 60 36 33
Franciaország 31 97 33 46 32 18 10 29 49 54 54 72
Görögország 54 247 54 38 168 28 67 246 15
Hollandia 25 53 16 4 16 45
Horvátország 75 184 680 134 70 80 240 14 13 58 432 45 32 125 574 67
Lengyelország 57 50 39 11 16 26 32 53 54 55
Németország 290 388 282 259 213 120 145 77 75 137 151 163 155 249 233 224
Olaszország 96 202 168 90 76 41 12 91 60 61 117 184 123
Románia 369 559 676 467 365 48 121 64 80 150 403 193 138 254 253 196
Spanyolország, Portugália 43 89 85 62 47 14 8 44 37 53 76 91 106
Svájc 44 52 20 37 24 20 51 47 39 49 62 58
Szerbia 294 297 307 267 164 85 89 96 81 138 288 187 176 228 218 279
Szlovákia 1 105 1 358 1 481 1 243 958 541 926 588 473 937 806 777 909 1 235 1 131 975
Szlovénia 107 144 297 98 80 119 129 50 34 89 178 69 71 154 295 116
Ukrajna 431 477 502 463 361 76 102 115 137 125 235 222 155
Egyéb Európa 102 170 343 174 102 15 41 8 22 22 157 80 67 57 106 117
Európa (Magyarország nélkül) 5 371 6 073 7 431 5 370 4 367 2 639 3 475 2 119 2 008 3 066 4 562 3 486 3 374 4 642 5 468 4 282
Amerika 72 69 64 52 48 2 6 4 13 29 17
Ebből: USA 43 51 43 38 29 2
Afrika 90 32 3 19
Ázsia 72 44 33 44 54 4 6 12 20 33 23 33
Összesen 5 531 6 211 7 620 5 498 4 480 2 639 3 480 2 128 2 024 3 085 4 606 3 543 3 440 4 707 5 534 4 332
Tartózkodási idő, ezer nap
Ausztria 3 147 2 324 2 641 2 402 2 404 2 158 2 045 1 339 1 531 1 717 2 100 2 183 2 261 2 607 2 464 2 684
Csehország 647 513 584 345 295 182 225 91 256 322 174 440 463 435
Egyesült Királyság 351 419 885 313 335 195 243 264 403 411 378
Franciaország 269 677 270 281 181 137 88 186 334 336 366 440
Görögország 435 2 072 365 325 1 421 256 536 2 075 92
Hollandia 198 535 158 38 127 316
Horvátország 91 583 3 604 258 149 422 1 442 18 16 166 2 372 63 37 250 2 901 80
Lengyelország 280 264 183 56 101 145 146 229 261 284
Németország 1 838 2 395 1 672 1 718 1 209 776 934 569 374 643 976 965 944 1 524 1 498 1 475
Olaszország 576 1 391 1 276 559 380 289 83 758 407 348 817 1 372 945
Románia 859 1 279 1 858 1 087 891 94 424 119 103 247 923 352 232 485 860 425
Spanyolország, Portugália 277 738 694 396 303 142 87 442 392 364 511 817 734
Svájc 334 388 186 403 109 160 307 334 224 292 404 359
Szerbia 409 929 669 500 294 211 273 174 179 277 594 356 417 404 416 506
Szlovákia 1 380 1 686 1 917 1 524 1 216 698 1 170 679 572 1 087 944 944 1 056 1 398 1 266 1 146
Szlovénia 112 153 687 100 83 148 209 52 36 91 265 80 76 158 355 133
Ukrajna 638 624 673 640 461 77 116 119 147 141 254 441 178
Egyéb Európa 1 836 1 500 2 999 1 404 694 116 391 82 199 174 1 196 678 460 385 2 122 986
Európa (Magyarország nélkül) 13 214 16 849 23 164 12 644 9 460 5 287 8 689 3 517 3 482 5 442 13 399 8 503 7 708 11 821 18 525 11 334
Amerika 1 579 1 497 1 177 834 862 59 146 88 229 560 353
Ebből: USA 1 098 1 108 812 569 508 45
Afrika 865 279 41 207
Ázsia 937 511 398 606 639 84 99 165 220 437 240 228
Összesen 15 975 19 190 25 653 14 378 11 137 5 288 8 870 3 690 3 768 5 724 13 917 9 299 8 678 12 527 19 337 11 906
Külföldi utazásokhoz kapcsolódó költés, millió forint
Ausztria 34 692 32 850 44 818 39 287 33 649 21 839 29 795 21 561 10 682 21 956 30 526 35 907 36 417 47 613 56 231 49 075
Csehország 13 656 9 382 10 469 7 447 7 001 3 325 3 945 1 797 3 544 7 592 3 746 8 224 9 698 8 740
Egyesült Királyság 3 418 4 117 6 785 4 767 6 027 2 708 4 205 4 128 7 981 6 722 8 527
Franciaország 3 484 8 972 4 548 6 861 3 559 1 966 1 274 4 281 8 715 8 461 10 630 13 124
Görögország 4 980 37 648 8 391 6 414 28 127 4 943 13 133 53 231 2 850
Hollandia 1 770 4 520 2 169 880 2 205 7 019
Horvátország 771 5 160 48 924 2 345 1 584 6 197 21 523 100 149 2 809 42 440 889 455 5 163 57 960 1 355
Lengyelország 4 207 4 556 3 090 1 054 1 679 2 278 2 795 4 581 6 385 7 215
Németország 24 420 35 003 24 939 29 115 23 990 15 592 13 940 13 003 9 828 16 712 16 726 22 361 20 719 31 139 33 807 35 906
Olaszország 6 709 17 401 17 755 9 595 7 786 5 502 1 646 14 568 7 973 8 000 18 028 31 378 23 947
Románia 7 599 8 988 12 708 8 316 7 150 621 2 990 965 1 042 2 261 9 466 4 522 2 662 6 062 6 730 5 891
Spanyolország, Portugália 4 374 9 018 12 542 7 553 6 425 2 344 1 816 7 732 6 140 8 319 12 067 17 661 23 368
Svájc 5 803 3 240 1 568 5 153 1 557 2 175 6 319 6 334 4 465 6 590 9 795 8 152
Szerbia 3 853 4 709 5 331 5 368 3 178 944 1 570 1 970 1 383 3 132 6 090 4 119 3 843 5 978 6 070 7 876
Szlovákia 14 274 12 247 14 579 11 087 10 606 4 580 8 549 4 856 3 826 8 055 6 503 7 783 10 291 13 715 13 647 15 737
Szlovénia 1 487 2 171 9 827 1 963 1 516 2 316 3 079 781 677 2 061 5 028 1 820 1 886 3 854 7 041 3 084
Ukrajna 7 470 10 191 9 031 8 361 6 451 1 089 1 252 1 847 1 747 1 932 4 033 4 355 2 709
Egyéb Európa 11 810 15 877 40 196 21 324 12 011 2 449 5 860 2 094 2 202 2 557 23 072 13 230 9 104 8 731 47 819 22 535
Európa (Magyarország nélkül) 149 640 193 033 308 987 182 816 141 856 65 609 115 655 53 931 36 422 77 056 213 733 141 140 133 230 224 968 384 286 243 088
Amerika 18 578 15 801 16 525 16 775 9 277 1 486 3 455 1 658 5 014 15 904 8 871
Ebből: USA 9 835 11 265 10 719 12 607 6 268 1 180
Afrika 11 961 3 738 1 141 4 513
Ázsia 11 590 7 536 8 316 13 571 9 182 2 163 2 732 3 925 5 037 9 027 7 649 6 654
Összesen 183 453 222 651 346 402 217 168 161 914 65 646 118 312 58 496 43 750 83 545 225 902 158 749 160 881 244 596 407 101 262 037

Lábjegyzet

aA koronavírus-járvány miatt életbelépett veszélyhelyzeti intézkedések, köztük a március közepétől bevezetett határzár és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az I. negyedévben csak a 2020. január 1. és március 13. közötti időszakra vonatkozólag állnak rendelkezésre, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival.
bA koronavírus okozta járvány folytán kihirdetett veszélyhelyzet következtében elrendelt határzár miatt 2020. II. negyedévben szüneteltek a turizmust érintő adatfelvételek. Így ezen adatok előállítása modellbecsléssel és imputálással történt.
cA koronavírus-járvány miatt a III. negyedévben a határforgalom jelentősen elmaradt a korábbi időszaktól, továbbá a határátlépés szabályai 2020. szeptember 1-től ismét szigorodtak, amely az adatszolgáltatók számának további csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
d2020. IV. negyedévben a továbbra is érvényben lévő határátlépési szabályok miatt a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
e2021.március 10-től a nemzetközi határ adatfelvételek szüneteltetek a koronavírus veszélyhelyzet miatt, így a I. negyedév adatai csak korlátozottan hasonlíthatók össze korábbi időszakok adataival.
f2021.március 10-től április 26-ig a nemzetközi határ adatfelvételek szüneteltetek a koronavírus veszélyhelyzet miatt, így a II. negyedév adatai csak korlátozottan hasonlíthatók össze korábbi időszakok adataival.
gA koronavírus-járvány miatt az előző év szeptember 1-től ismét szigorodtak a határátlépés szabályai, amely az adatszolgáltatók számának jelentős csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
hA koronavírus-járvány miatt az előző év azonos időszakában az adatszolgáltatók száma jelentősen visszaesett. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
i2021.áprilisban a nemzetközi határ adatfelvételek szüneteltetek a koronavírus veszélyhelyzet miatt, így a I. negyedév adatai csak korlátozottan hasonlíthatók össze korábbi időszakok adataival.
jAz Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az III. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
kAz Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az IV. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
.