Országok, országcsoportok 2019. 2020. 2021. 2022.
I. II. III. IV. I.a II.b III.c IV.d I.e II.f III.g IV.h I.e II. III. IV.
Külföldre tett utazások száma, ezer
Ausztria 2 132 1 722 2 048 1 775 1 688 1 454 1 469 1 043 1 034 1 261 1 441 1 407 1 341
Csehország 143 128 133 90 81 40 46 20 51 79 42
Egyesült Királyság 39 42 53 46 46 13 22 24
Franciaország 31 97 33 46 32 18 10 29 49
Görögország 54 247 54 38 168 28
Hollandia 25 53 16 4 16
Horvátország 75 184 680 134 70 80 240 14 13 58 432 45 32
Lengyelország 57 50 39 11 16 26 32
Németország 290 388 282 259 213 120 145 77 75 137 151 163 155
Olaszország 96 202 168 90 76 41 12 91 60 61
Románia 369 559 676 467 365 48 121 64 80 150 403 193 138
Spanyolország, Portugália 43 89 85 62 47 14 8 44 37 53
Svájc 44 52 20 37 24 20 51 47 39
Szerbia 294 297 307 267 164 85 89 96 81 138 288 187 176
Szlovákia 1 105 1 358 1 481 1 243 958 541 926 588 473 937 806 777 909
Szlovénia 107 144 297 98 80 119 129 50 34 89 178 69 71
Ukrajna 431 477 502 463 361 76 102 115 137 125 235 222 155
Egyéb Európa 102 170 343 174 102 15 41 8 22 22 157 80 67
Európa (Magyarország nélkül) 5 371 6 073 7 431 5 370 4 367 2 639 3 475 2 119 2 008 3 066 4 562 3 486 3 374
Amerika 72 69 64 52 48 2 6 4 13 29
Ebből: USA 43 51 43 38 29 2
Afrika 90 32 3 19
Ázsia 72 44 33 44 54 4 6 12 20 33 23
Összesen 5 531 6 211 7 620 5 498 4 480 2 639 3 480 2 128 2 024 3 085 4 606 3 543 3 440
Tartózkodási idő, ezer nap
Ausztria 3 147 2 324 2 641 2 402 2 404 2 158 2 045 1 339 1 531 1 717 2 100 2 183 2 261
Csehország 647 513 584 345 295 182 225 91 256 322 174
Egyesült Királyság 351 419 885 313 335 195 243 264
Franciaország 269 677 270 281 181 137 88 186 334
Görögország 435 2 072 365 325 1 421 256
Hollandia 198 535 158 38 127
Horvátország 91 583 3 604 258 149 422 1 442 18 16 166 2 372 63 37
Lengyelország 280 264 183 56 101 145 146
Németország 1 838 2 395 1 672 1 718 1 209 776 934 569 374 643 976 965 944
Olaszország 576 1 391 1 276 559 380 289 83 758 407 348
Románia 859 1 279 1 858 1 087 891 94 424 119 103 247 923 352 232
Spanyolország, Portugália 277 738 694 396 303 142 87 442 392 364
Svájc 334 388 186 403 109 160 307 334 224
Szerbia 409 929 669 500 294 211 273 174 179 277 594 356 417
Szlovákia 1 380 1 686 1 917 1 524 1 216 698 1 170 679 572 1 087 944 944 1 056
Szlovénia 112 153 687 100 83 148 209 52 36 91 265 80 76
Ukrajna 638 624 673 640 461 77 116 119 147 141 254 441 178
Egyéb Európa 1 836 1 500 2 999 1 404 694 116 391 82 199 174 1 196 678 460
Európa (Magyarország nélkül) 13 214 16 849 23 164 12 644 9 460 5 287 8 689 3 517 3 482 5 442 13 399 8 503 7 708
Amerika 1 579 1 497 1 177 834 862 59 146 88 229 560
Ebből: USA 1 098 1 108 812 569 508 45
Afrika 865 279 41 207
Ázsia 937 511 398 606 639 84 99 165 220 437 240
Összesen 15 975 19 190 25 653 14 378 11 137 5 288 8 870 3 690 3 768 5 724 13 917 9 299 8 678
Külföldi utazásokhoz kapcsolódó költés, millió forint
Ausztria 34 692 32 850 44 818 39 287 33 649 21 839 29 795 21 561 10 682 21 956 30 526 35 907 36 417
Csehország 13 656 9 382 10 469 7 447 7 001 3 325 3 945 1 797 3 544 7 592 3 746
Egyesült Királyság 3 418 4 117 6 785 4 767 6 027 2 708 4 205 4 128
Franciaország 3 484 8 972 4 548 6 861 3 559 1 966 1 274 4 281 8 715
Görögország 4 980 37 648 8 391 6 414 28 127 4 943
Hollandia 1 770 4 520 2 169 880 2 205
Horvátország 771 5 160 48 924 2 345 1 584 6 197 21 523 100 149 2 809 42 440 889 455
Lengyelország 4 207 4 556 3 090 1 054 1 679 2 278 2 795
Németország 24 420 35 003 24 939 29 115 23 990 15 592 13 940 13 003 9 828 16 712 16 726 22 361 20 719
Olaszország 6 709 17 401 17 755 9 595 7 786 5 502 1 646 14 568 7 973 8 000
Románia 7 599 8 988 12 708 8 316 7 150 621 2 990 965 1 042 2 261 9 466 4 522 2 662
Spanyolország, Portugália 4 374 9 018 12 542 7 553 6 425 2 344 1 816 7 732 6 140 8 319
Svájc 5 803 3 240 1 568 5 153 1 557 2 175 6 319 6 334 4 465
Szerbia 3 853 4 709 5 331 5 368 3 178 944 1 570 1 970 1 383 3 132 6 090 4 119 3 843
Szlovákia 14 274 12 247 14 579 11 087 10 606 4 580 8 549 4 856 3 826 8 055 6 503 7 783 10 291
Szlovénia 1 487 2 171 9 827 1 963 1 516 2 316 3 079 781 677 2 061 5 028 1 820 1 886
Ukrajna 7 470 10 191 9 031 8 361 6 451 1 089 1 252 1 847 1 747 1 932 4 033 4 355 2 709
Egyéb Európa 11 810 15 877 40 196 21 324 12 011 2 449 5 860 2 094 2 202 2 557 23 072 13 230 9 104
Európa (Magyarország nélkül) 149 640 193 033 308 987 182 816 141 856 65 609 115 655 53 931 36 422 77 056 213 733 141 140 133 230
Amerika 18 578 15 801 16 525 16 775 9 277 1 486 3 455 1 658 5 014 15 904
Ebből: USA 9 835 11 265 10 719 12 607 6 268 1 180
Afrika 11 961 3 738 1 141 4 513
Ázsia 11 590 7 536 8 316 13 571 9 182 2 163 2 732 3 925 5 037 9 027 7 649
Összesen 183 453 222 651 346 402 217 168 161 914 65 646 118 312 58 496 43 750 83 545 225 902 158 749 160 881

Lábjegyzet

a
A koronavírus-járvány miatt életbelépett veszélyhelyzeti intézkedések, köztük a március közepétől bevezetett határzár és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az I. negyedévben csak a 2020. január 1. és március 13. közötti időszakra vonatkozólag állnak rendelkezésre, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival.
b
A koronavírus okozta járvány folytán kihirdetett veszélyhelyzet következtében elrendelt határzár miatt 2020. II. negyedévben szüneteltek a turizmust érintő adatfelvételek. Így ezen adatok előállítása modellbecsléssel és imputálással történt.
c
A koronavírus-járvány miatt a III. negyedévben a határforgalom jelentősen elmaradt a korábbi időszaktól, továbbá a határátlépés szabályai 2020. szeptember 1-től ismét szigorodtak, amely az adatszolgáltatók számának további csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
d
2020. IV. negyedévben a továbbra is érvényben lévő határátlépési szabályok miatt a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
e
2021.március 10-től a nemzetközi határ adatfelvételek szüneteltetek a koronavírus veszélyhelyzet miatt, így a I. negyedév adatai csak korlátozottan hasonlíthatók össze korábbi időszakok adataival.
f
2021.március 10-től április 26-ig a nemzetközi határ adatfelvételek szüneteltetek a koronavírus veszélyhelyzet miatt, így a II. negyedév adatai csak korlátozottan hasonlíthatók össze korábbi időszakok adataival.
g
A koronavírus-járvány miatt az előző év szeptember 1-től ismét szigorodtak a határátlépés szabályai, amely az adatszolgáltatók számának jelentős csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
h
A koronavírus-járvány miatt az előző év azonos időszakában az adatszolgáltatók száma jelentősen visszaesett. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival.
.