Év Szálloda Panzió Közösségi szálláshely Üdülőháztelep Kemping Kereskedelmi szálláshelyek összesen Magánszálláshelyek Egyéb szálláshelyek Magán- és egyéb szálláshelyek Turisztikai szálláshelyek összesen
A működő egységek számaa
2021 964 1 297 330 232 235 3 058 .. .. .. ..
2022 981 1 238 350 211 253 3 033 18 019 9 025 27 044 30 077
A kiadható szobák száma
2021 57 792 14 214 12 166 4 519 4 162 92 853 .. .. .. ..
2022 61 732 14 470 15 693 4 412 4 528 100 835 33 066 30 652 63 718 164 553
A kiadható férőhelyek száma
2021 151 978 36 723 38 332 15 924 45 779 288 736 .. .. .. ..
2022 149 483 35 261 41 365 15 402 58 133 299 644 124 723 99 976 224 699 524 343

Lábjegyzet

aMűködő szálláshelyek: azok az egységek, ahol a vizsgált időszakban volt vendégforgalom.
Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
.