Ugrás a tartalomhoz

A GÉS 2003/2. számának tartalma

TARTALOM-JEGYZÉK
Megemlékezés Péter György születésének századik évfordulója alkalmából - Nyitrai Ferencné dr.
MŰHELY-ELEMZÉSEK
A magyar parasztság sorsfordulói, 1848-2000 (II. rész) - Dr. Takács József
MÓDSZERTAN - STATISZTIKAI GYAKORLAT
Új adatgyűjtési technológiák felé - Dr. Papp Zoltán
A GKI Rt. előrejelzéseinek megbízhatósága - Dr. Papanek Gábor - Sulok Zoltán
GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK
GÉS-FIGYELŐ
Külföldi szakirodalom:
Jelzőszámok a nemzeti kutatási, technológiai fejlesztési politikák összeállításához (Nádudvari Zoltán)

 

A fontosabb cikkek rövid összefoglalóival hívjuk fel a figyelmet a témák aktualitására.

1.) A magyar parasztság sorsfordulói, 1848-2000 (II.)

A GÉS 2003/1. számában közölt, a magyar parasztság sorsfordulói című tanulmány II. részében a szerző az 1945. évi földreform utáni helyzettel, a kollektivizálás, illetve a szövetkezetek főbb jellemzőivel, a nagyüzemi gazdálkodás szerepével foglalkozik, majd a rendszerváltás utáni évek mezőgazdaságának legfontosabb változásait mutatja be.

2.) Új adatgyűjtési technológiák felé

A szerző bemutatja a statisztikai adatfeldolgozás hatékonyság-orientált elemzését, a CATI/CAPI technológiák lehetőségeinek vizsgálatával. A cikk javalatokat tartalmaz a kockázat-elemzésre és a stratégia feljesztésére. Mindezek támogatására összegzi a szerző külföldi tapasztalatait, elemzi a technikai lehetőségeket és funkcionális modelleket mutat be.

3.) A GKI Rt. előrejelzéseinek megbízhatósága

A szerzők a GKI Rt. 1995-2001 között közreadott éves előrejelzéseinek legfontosabb számszerű prognózisait szembesítik - a főbb tárgyköröket sorra véve - a ténylegesen kialakuló gazdasági folyamatokat jellemző statisztikákkal. Röviden kitérnek továbbá a hosszabbtávú előrejelzések megbízhatóságára is. A vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a magyar gazdaság folyamatai az ezredfordulón már viszonylag stabilak, fő vonalaikban 2-3 évvel, s legalább egy-másfél évvel számos részterületükben is előre jelezhetők voltak.