NyitóoldalAdatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Amikor Ön a KSH internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartása során, amikor az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a mi számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a KSH. Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a Kormányzati Portálról is elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást a Kormányzati Portálon vehet igénybe. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a Kormányzati Portálra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.)

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a KSH nem adja tovább. Kivéve a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez az Ön látogatásának automatikusan képződő technikai adatait a Medián közvélemény-kutató intézetnek, az ún. web bug technikával végzett Webaudit szolgáltatáshoz szükséges mértékben.

Ha Ön megtisztelt bennünket azzal, hogy elégedettség-mérő űrlapunkat kitölti, véleménye statisztikai adatként, az Ön személyével össze nem köthető módon kerül rögzítésre a Kormányzati Portál mellett működő központi számítógépen.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, használja kapcsolat-felvételi oldalunkat:

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben részt kíván venni a KSH tevékenységét érintő véleménycserében, azt a Kormányzati Portál Fórumán, az ottani szabályok szerint, a megfelelő témacsoportokban teheti meg; adatait ilyenkor a Kormányzati Portál kezeli.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. A KSH más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait – erről általános adatvédelmi tájékoztatónk szól.

Általános adatvédelmi tájékoztató

A KSH az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

A KSH kiemelten törekszik arra, hogy adatait kizárólag az Adatvédelmi szabályzatában meghatározott körben és célra kezelje.

Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen.

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik.

A KSH a Felhasználókat tájékoztatja arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.

A KSH a tudomására jutott személyes adatot kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

A KSH biztosítja, hogy a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az Adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint törli.

Nyilatkozatunk az olvasóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos.

Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra nyilatkozatunk hatálya nem terjed ki.