Életkörülmények

A lakosság életkörülményeiről, életszínvonaláról többek között a szegénység, társadalmi kirekesztettség, társadalmi rétegek szerinti jövedelmi, fogyasztási adatok alapján is képet alkothatunk. Idetartozik továbbá a háztartások, családok nagysága, összetétele. A lakosság életkörülményeinek, életszínvonalának alakulását A háztartások életszínvonala című éves elemzésünkben mutatjuk be. A háztartások, családok összetételével kapcsolatban a 2016. évi mikrocenzus adatai nyújtanak részletes információt.

Fontosabb adatok

Relatív jövedelmi szegénységi arány

A mutató leírása

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya. Medián ekvivalens jövedelem: a teljes népesség OECD 2 fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján történő sorba rendezése után a sor közepén lévő jövedelem jelenti a mediánt, vagyis hozzá képest pontosan ugyanannyinak van kevesebb, illetve több jövedelme.
Legfrissebb adat: 2018

Súlyos anyagi deprivációban élők aránya

A mutató leírása

Azon személyekre tekinthető érvényesnek a súlyos anyagi depriváció, akikre az alábbi kilenc problémából legalább négy jellemző:
  1. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékuk van;
  2. a lakás megfelelő fűtésének hiánya;
  3. váratlan kiadások fedezetének hiánya;
  4. kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya;
  5. évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya,
  6. anyagi okokból nem rendelkezik személygépkocsival;
  7. anyagi okokból nem rendelkezik mosógéppel;
  8. anyagi okokból nem rendelkezik színes televízióval;
  9. anyagi okokból nem rendelkezik telefonnal.
Legfrissebb adat: 2018

A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya

A mutató leírása

Azon személyek aránya, akik olyan háztartásban élnek, ahol a munkaképes korú (18–59 év közötti) tagok az előző évben teljes munkapotenciáljuk kevesebb mint 20%-át töltötték munkával.
Legfrissebb adat: 2018

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya

A mutató leírása

Azon személyek aránya, akik a relatív jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi depriváció vagy a munkaszegénység közül legalább egyben érintettek.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyar statisztikai zsebkönyv 2020.05.25.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.18.
A háztartások életszínvonala, 2018 2019.12.02.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017 2019.01.10.

Közzétételi és revíziós naptár

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Jövedelmek, szegénység

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés gazdasági aktivitás szerint 2020.03.10.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés háztartástípus szerint 2020.03.10.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés iskolai végzettség szerint 2020.03.10.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés korcsoport szerint 2020.03.10.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés nemek szerint 2020.03.10.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés régiók szerint 2017-ig 2020.03.10.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés településtípus szerint 2020.03.10.
A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, decilisenként 2020.03.09.
A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, régiónként 2020.03.09.
A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, régiónként 2018.08.18.

Cenzusok adatai

Cenzus
11. Szubjektív jóllét Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (béta)