Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás célja, hogy a társadalom és a gazdaság számára létfontosságú energiával ellássa a különböző felhasználói szektorokat. Az energiagazdálkodás statisztikája magába foglalja az energiatermelés és -felhasználás, az energiamérleg, az ellátásbiztonság, az energiapiac, az energiakereskedelem, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások statisztikáit. Az energiagazdálkodás alakulását a Magyarország és A települések infrastrukturális ellátottsága című kiadványokban mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Primer energiahordozók termelése

A mutató leírása

A primer energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz, a kőolaj- és földgázkitermelés melléktermékei, atomenergia, biogáz, biomassza, kommunális és ipari hulladék, bioüzemanyag, nap-, szél-, víz-, geotermikus energia) hőértékben (petajolule) kifejezett termelésének mennyisége.
Legfrissebb adat: 2018

Végső energiafelhasználás

A mutató leírása

A fogyasztók által ténylegesen felhasznált energia mennyisége olaj egyenértékben kifejezve (toe).
Legfrissebb adat: 2017

Megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt villamos energia részesedése

A mutató leírása

A megújuló alapú villamosenergia-termelés hőértékben (petajoule) kifejezett részesedése az energiatermelésből.
Legfrissebb adat: 2017

Primer energiafelhasználás

A mutató leírása

A primer energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz, a kőolaj- és földgázkitermelés melléktermékei, atomenergia, biogáz, biomassza, kommunális és ipari hulladék, bioüzemanyag, nap-, szél-, víz-, geotermikus energia) felhasználása hőértékben (petajolule) kifejezve.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés
3.8.1. Primer energiafelhasználás 2020.02.04. 2020.03.04.

Nemzetközi adatok

7.3.14. Elsődleges energiatermelés 2019.03.29. 2020.03.20.
7.3.15. Nettó elsődleges energiaimport 2019.03.29. 2020.03.20.
7.3.16. Elsődleges energiafelhasználás 2019.07.08. 2020.03.20.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Energiamérlegek

Fizikai Energiaáramlási Számlák kulcs-indikátorai 2020.02.05.
Összevont primer energiahordozó-mérleg 2020.02.04. 2020.03.06.