Ugrás a tartalomhoz

Szociális ellátás

A társadalom egyes tagjait alanyi jogon, a rászorultság vagy érdemi elv alapján bizonyos juttatások illetik, amelyek lehetnek pénzbeliek, természetbeniek, vagy intézményi szociális szolgáltatások. A szociális statisztika számba veszi a betegséghez, öregséghez, a hátrahagyottakhoz, a gyermekneveléshez, a családhoz és gyermekekhez, a munkanélküliséghez, a lakhatáshoz és a társadalmi kirekesztettséghez kapcsolódó intézmény- és juttatásrendszert és fenntartásuk forrásait. A szociális ellátás adatainak az alakulását éves kiadványainkban mutatjuk be.

Fontosabb adatok

A szociális védelem társadalmi juttatásai a GDP százalékában

A mutató leírása

A szociális védelem EU-módszertan szerint számolt társadalmi juttatási kiadásai a bruttó hazai termék százalékában.
Legfrissebb adat: 2018

A nyugdíjak és egyéb ellátások havi átlaga a nettó átlagkereset százalékában

A mutató leírása

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított pénzbeli ellátások egy főre jutó havi átlagos összege a nettó nominális átlagkereset százalékában.
Legfrissebb adat: 2019

Működő bölcsődei férőhelyek száma (tárgyév május 31-én)

A mutató leírása

Működő bölcsődei férőhelyek száma (tárgyév május 31-én; külön bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde).
Legfrissebb adat: 2020

A családtámogatási ellátásokra fordított kiadások a GDP százalékában

A mutató leírása

A családi pótlékra, az anyasági támogatásra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra, a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra fordított kiadások együttes összege a GDP százalékában.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2020. III. negyedév 2021.01.07.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Szociális statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.12.
Tehetünk az egészségünkért 2020.10.15.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Időskorúak gondozása – Idősek tartós bentlakásos elhelyezése 2020.07.13.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
A gyermekek napközbeni ellátása, 2019 2020.01.29.
Szociális statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.18.
Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2018 2019.11.12.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
A gyermekek napközbeni ellátása, 2018 2019.04.12.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017 2019.01.10.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Balesetek

2.5.1.2. Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2020.12.15. 2021.01.19.
2.5.2. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2020.12.15. 2021.02.01.
2.5.3. A családtámogatási és gyermekgondozási ellátások 2020.12.15. 2021.02.01.

Közlekedési balesetek

2.5.9.2. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok (2010-től) 2020.08.24. 2021.03.05.
2.5.12. Javítóintézetekben elhelyezettek 2020.08.24. 2021.03.05.
2.5.16. Fogyatékossági támogatásban részesülők 2021.01.06.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok 2020.09.25. 2021.09.24.
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 2015.05.22.

Egészségbiztosítási ellátások

Táppénz 2020.09.25. 2021.09.24.
Táppénz (a foglalkoztatás típusa szerint) 2020.09.25. 2021.09.24.
Egészségbiztosítási ellátások 2009.07.03.

Családtámogatás

Családtámogatási ellátások 2020.09.25. 2021.09.24.
Családtámogatási ellátások 2012.03.01.
Családtámogatási ellátások 2009.07.03.

Segélyezés

Szociális támogatások 2020.10.30. 2021.09.15.
Főbb kiadáskompenzáló szociális támogatások és átmeneti segély 2017.12.19.
Egyes eseti szociális támogatások 2006-tól 2017.08.16.
Egyes eseti szociális támogatások 1995-2005 2013.02.21.

Gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem

Gyámhatósági tevékenység 2020.10.02. 2021.09.17.
Gyermekvédelmi szakellátásban élők adatai 2020.09.24.
Nevelőszülők adatai 2020.09.24.
Gyermekek napközbeni ellátásának adatai 2020.05.18. 2021.02.05.
Napközbeni ellátás 2017.10.16.
Bölcsödei ellátás 2017.09.26.
Bölcsődei ellátás 2017.09.26.
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2016.09.21.
Gyermekvédelmi szakellátás 2010.08.25.

Szociális szolgáltatások

Támogatott lakhatás 2020.10.02. 2021.09.24.
Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2020.10.01. 2021.09.24.
Szociális alap- és nappali ellátás 2020.10.01. 2021.09.24.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2013.12.03.
Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2012.11.12.

Adatvizualizációk

Idősek világnapja, október 1.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)