Munkaerő

A munkaerőpiaci adatoknak több forrása van: a lakossági munkaerő-felmérés, amely a népesség gazdasági aktivitásáról (munkanélküliségről, foglalkoztatásról) gyűjt adatokat és Intézményi adatgyűjtések, illetve adminisztratív adatok, amelyek forrásul szolgálnak például a keresetek, a ledolgozott munkaórák, a létszám, az üres álláshelyek, a munkaerőköltség, a sztrájkesemények jellemzőinek bemutatására. A szakstatisztika részét képezi a reálkereseti index számítása, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum adatainak közzététele is. A munkaerőpiaci folyamatok alakulását negyedéves elemzéseinkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Foglalkoztatási arány

A mutató leírása

A foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–64 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–74, 15–24, 25–54, 55–64 és 20–64 évesek.
Legfrissebb adat: 2019. IV. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

A munkanélküliek aránya az azonos korú gazdaságilag aktív népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–74 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–64, 15–24, 25–54 és 55–74 évesek.
Legfrissebb adat: 2019. IV. negyedév

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének változása

A mutató leírása

A mutató a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének változását mutatja az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az adatok vonatkozási köre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az átlagkereset a bruttó keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosa. A kereset összetevői az alapbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a jutalom, a prémium, a 13. és további havi fizetés. A bruttó kereset tartalmazza a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkaerőpiaci járulékot.
Legfrissebb adat: 2019. november

Üres álláshelyek aránya

A mutató leírása

Üres álláshelynek számít az adott munkáltatónál újonnan létesített, megüresedett, illetve olyan, a közeli jövőben (3 hónapon belül) megüresedő álláshely, amelynek betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz. Nem tekintendő üres álláshelynek az, amit munkaerő-kölcsönzéssel, egyszeri (eseti) megbízással vagy vállalkozói szerződéssel, saját dolgozó áthelyezésével, munkadíjban nem részesülő gyakornokkal, közfoglalkoztatottal kívánnak betölteni. Nem tekintendő továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, de munkavégzésre nem kötelezettek részére fenntartott álláshelyek. Az adatok vonatkozási köre a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok a tárgyidőszak zárónapjára vonatkoznak.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
Foglalkoztatottság, 2019. október–december 2020.01.29. 2020.02.27.
Keresetek, 2019. január–november 2020.01.31. 2020.02.26.
Munkanélküliség, 2019. október–december 2020.01.29. 2020.02.27.

Kiadványok

Megjelent
Távmunka és „home office” 2020.02.24.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I–III. negyedév 2020.02.13.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I. félév 2019.10.24.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I. negyedév 2019.07.23.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–IV. negyedév 2019.04.23.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés
2.1.1. Gazdaságilag aktívak, bruttó átlagkereset, reálkereset 2019.03.13. 2020.03.13.

A magánháztartásokban élő népesség

2.1.0.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi adatok 2020.01.29. 2020.02.27.
2.1.0.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi adatok 2020.01.29. 2020.02.27.
2.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2020.02.20.
2.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2020.02.20.
2.1.3. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása nemenként 2020.02.20.
2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.5. A 15–74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.3. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.5. A 15–74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Összefoglaló adatok

2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása 2020.01.29.
2.1.1.2. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása 2020.01.29.
2.1.1.3. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása 2020.01.29.
2.1.1.4. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása 2020.01.29.
2.1.31. Keresetek, alkalmazásban állók – nemzetgazdaság összesen 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.32. Keresetek, alkalmazásban állók – legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.33. Keresetek, alkalmazásban állók – költségvetés összesen 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.34. Keresetek, alkalmazásban állók – foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.35. Közfoglalkoztatás keretében alkalmazásban állók száma, teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak keresete 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.30. Összefoglaló táblák – nemzetgazdaság összesen 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.31. Összefoglaló táblák – vállalkozások összesen 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.32. Összefoglaló táblák – költségvetés összesen 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.33. Összefoglaló táblák – nonprofit szervezetek összesen 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.34. Összefoglaló táblák – nemzetgazdaság összesen közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.35. Összefoglaló táblák – vállalkozások összesen közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.36. Összefoglaló táblák – költségvetés összesen közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.37. Összefoglaló táblák – nonprofit szervezetek összesen közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.

Összefoglaló

2.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.3. A 15–74 éves népesség száma korcsoportok és nemek szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.2. A 15–74 éves népesség száma korcsoportok és nemek szerint 2019.03.13. 2020.03.13.

Foglalkoztatottság

2.1.2.5. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, nemenként – TEÁOR '08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.7. A foglalkoztatottak száma a feldolgozóipari ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR '08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.9. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoportok szerint, nemenként – FEOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.10. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.11. A 15–74 éves foglalkoztatottak rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.12. Az alkalmazottak száma főmunkában munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.13. Az alkalmazottak munkaszerződésének jellege főmunkában, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.14. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.15. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.16. A foglalkoztatottság változása az előző év azonos időszakához képest korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.17. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.3. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.4. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.5. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.6. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.7. Az alkalmazottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.8. Az alkalmazottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.9. Foglalkoztatási arány korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Munkanélküliség

2.1.2.19. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata és nemek szerint – TEÁOR '08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.22. A munkanélküliek száma korábbi foglalkozásuk foglalkozási főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.23. A munkanélküliek száma korábbi foglalkoztatásuk jellege szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.24. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.25. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.26. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.27. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.28. A munkanélküliség által érintett háztartások száma a háztartás nagysága szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.29. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.10. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.11. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.12. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Gazdasági aktivitás

2.1.2.30. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.31. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.32. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.33. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.13. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.14. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.15. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
5.1.16. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Mintavételi hiba

2.1.2.36. Az egyes gazdasági aktivitási csoportba tartozók száma (r) és a hozzájuk tartozó mintavételi hiba (s.e.) 95%-os megbízhatósági szinten, korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.37. Az egyes gazdasági aktivitási csoportba tartozók száma (r) és a hozzájuk tartozó mintavételi hiba (s.e.) 95%-os megbízhatósági szinten, megyék és régiók szerint 2019.03.13. 2020.03.13.

Foglalkoztatottak, foglalkoztatási ráta

2.1.6. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.7.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.8.2. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként – FEOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.9. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.10. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.11. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.12. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.13. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.14. Foglalkoztatási ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Foglalkoztatottak, foglakoztatási ráta

2.1.6. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.7.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 2020.02.20.
2.1.8.2. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként – FEOR'08 2020.02.20.
2.1.9. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.10. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.11. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.12. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.13. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.

Munkanélküliek, munkanélküliségi ráta

2.1.14. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.15.2. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként – TEÁOR'08 2020.02.20.
2.1.16.2. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'08 2020.02.20.
2.1.17. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.18. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.19. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.20. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.21. A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.22. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.15. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.16.2. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként – TEÁOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.17.2. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.18. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.19. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.20. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.21. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.22. A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.23. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.24. Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Gazdaságilag aktívak, inaktívak, aktivitási arány

2.1.23. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.24. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.25. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.26. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.27. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként 2020.02.20.
2.1.25. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.26. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.27. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.28. A 15–74 éves gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.29. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként 2019.03.13. 2020.03.13.

Szezonálisan kiigazított adatok

2.1.28. A foglalkoztatottak és munkanélküliek számának szezonálisan kiigazított idősorai 2020.02.20.
2.1.29. A foglalkoztatottak számának szezonálisan kiigazított idősorai nemek szerint 2020.02.20.
2.1.30. A gazdaságilag aktívak és nem aktívak számának szezonálisan kiigazított idősorai 2020.02.20.

Alkalmazásban állók száma

2.1.36. Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.38. Az alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma a nemzetgazdaságban 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.39. Az alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.40. A köztisztviselők és közalkalmazottak átlagos állományi létszáma a költségvetési intézményekben 2019.02.21. 2020.02.26.

Bruttó átlagkereset

2.1.39. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 2020.01.31. 2020.02.26.
2.1.40. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
2.1.41. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2019.11.29. 2020.02.26.

Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete

2.1.41. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.42. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.43. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló köztisztviselők és közalkalmazottak havi bruttó átlagkeresete a költségvetési intézményekben 2019.02.21. 2020.02.26.

Nettó átlagkereset

2.1.42. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2020.01.31. 2020.02.26.

Alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresete

2.1.44. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresetének alakulása a nemzetgazdaságban 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.45. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresetének alakulása a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.46. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló köztisztviselők és közalkalmazottak rendszeres havi bruttó átlagkeresete a költségvetési intézményekben 2019.02.21. 2020.02.26.

Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete

2.1.47. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.48. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.49. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló köztisztviselők és közalkalmazottak havi nettó átlagkeresete a költségvetési intézményekben 2019.02.21. 2020.02.26.

Üres álláshelyek

2.1.47. Üres álláshelyek száma és aránya 2019.12.09. 2020.03.11.

KSH munkaerőköltség felvétele

2.1.48. Munkaerőköltség-indexek alakulása 2019.12.06. 2020.03.09.

Alkalmazásban állók havi munkajövedelme

2.1.50. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi munkajövedelme a nemzetgazdaságban 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.51. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi munkajövedelme a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül 2019.02.21. 2020.02.26.

Minimálbér, reálkeresetek

2.1.52. Minimálbér 2020.01.31.
2.1.53. Reálkeresetek alakulása 2019.02.21. 2020.02.26.
2.1.54. A családi kedvezmény figyelembevételével korrigált nettó és reálkereset alakulása 2019.02.21. 2020.02.26.

Üres álláshelyek, sztrájkok

2.1.55.2. Üres álláshelyek megoszlása és aránya, összevont foglalkozási főcsoportok szerint – FEOR'08 2019.03.11. 2020.03.11.
2.1.56. Sztrájkok 2020.01.31.

Területi adatok

6.2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása 2020.02.20.
6.2.1.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása 2020.02.20.
6.2.1.3. A foglalkoztatottak száma 2020.02.20.
6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként – TEÁOR'08 2020.02.20.
6.2.1.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként 2020.02.20.
6.2.1.6. A munkanélküliek száma 2020.02.20.
6.2.1.7. A gazdaságilag aktív népesség száma 2020.02.20.
6.2.1.8. A gazdaságilag inaktív népesség száma 2020.02.20.
6.2.1.9. Aktivitási arány 2020.02.20.
6.2.1.10. Foglalkoztatási arány 2020.02.20.
6.2.1.11. Munkanélküliségi ráta 2020.02.20.
6.2.1.12. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
6.2.1.13. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
6.2.1.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
6.2.1.15. A nyilvántartott álláskeresők száma 2020.02.20.
6.2.1.16. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2020.02.20.
2.1.2.34. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása megyénként és régiónként 2019.03.13. 2020.03.13.
2.1.2.35. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása megyénként és régiónként 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.3. A foglalkoztatottak száma 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint – TEÁOR'08 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.6. A munkanélküliek száma 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.7. A gazdaságilag aktív népesség száma 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.8. A gazdaságilag inaktív népesség száma 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.9. Aktivitási arány 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.10. Foglalkoztatási arány 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.11. Munkanélküliségi ráta 2019.03.13. 2020.03.13.
6.2.1.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, december 2018.03.06. 2020.03.23.
6.2.1.13. Az álláskeresők támogatása, december 2018.03.06. 2020.03.23.

Nemzetközi adatok

7.1. Munkanélküliségi ráta 2020.01.21. 2020.02.26.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Foglalkoztatás - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői szerint régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők, a lakóhely népességnagyság-csoportja és régiója szerint 2014.04.14.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők szerint, a munkahely régiója szerint 2014.04.14.
Népesség fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői a lakóhely régiója szerint 2014.04.14.

Munkaerő-piaci részvétel

Alkalmazottak száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2020.02.20. 2020.02.20.
Alkalmazottak száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2020.02.20. 2020.02.20.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2020.02.20. 2020.02.20.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2020.02.20. 2020.02.20.
Gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
Gazdaságilag aktívak száma nemek szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
Gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
Gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2020.02.20. 2020.02.20.
Munkanélküliek száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2020.02.20. 2020.02.20.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói nemek szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói összevont korcsoportok szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
15-64 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként 2020.02.20. 2020.02.20.
15-64 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, összevont korcsoportonként 2020.02.20. 2020.02.20.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói nemek szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói összevont korcsoportok szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
15-74 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként 2020.02.20. 2020.02.20.
15-74 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, összevont korcsoportonként 2020.02.20. 2020.02.20.
20-64 évesek foglalkoztatási rátája nemek szerint 2020.02.20. 2020.02.20.
Alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2019.03.13. 2020.03.13.
Foglalkoztatottak száma megyék szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2019.03.13. 2020.03.13.
Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2019.03.13. 2020.03.13.
Gazdasági aktivitási mutatók megyék szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
Gazdaságilag aktívak száma megyék szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
Gazdaságilag nem aktívak száma megyék szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
Megyei adatok gazdasági aktivitás szerint 2019.03.13. 2020.03.13.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint 2015.01.20.
Munkanélküliek száma nemek szerint 2015.01.20.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint 2015.01.16.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemek szerint 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma megyék szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 2015.01.16.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Munkanélküliek száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.

Keresetek

Nemzetgazdaság havi kereseti és létszám adatai 2020.01.31. 2020.02.26.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2019.02.21.
Területi munkaügyi adatok 2019.02.21.
Versenyszféra adatai 2019.02.21.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2018.02.20.
Területi munkaügyi adatok 2018.02.20.
Versenyszféra adatai 2018.02.20.
Versenyszféra munkaügyi adatai 2012.05.23.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai (2000 - 2003-ig) 2010.05.19.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.
Területi munkaügyi adatok 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.
Versenyszféra adatai: 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.

Munkaerő költség

A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2017.12.22. 2020.02.28.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2017.12.22. 2020.02.28.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2015.04.23.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (4 fő felett) 2015.04.23.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2015.04.17.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2015.04.17.

Cenzusok adatai

Cenzus
A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése Népszámlálás 2011
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
A népesség gazdasági aktivitása Népszámlálás 2011
Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
5. A népesség gazdasági aktivitása Mikrocenzus 2016
9. A foglalkozási szerkezet változása és jellemzői Magyarországon Mikrocenzus 2016
13. A foglalkozások presztízse Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

Fókuszban a megyék, 2019. I–III. negyedév
Hétvégi munkavégzés
Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
Dolgozó anyák
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (béta)
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
A lengyel-magyar barátság napja
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Gazdasági folyamatok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok