Ugrás a tartalomhoz

Munkaerő

A munkaerőpiaci adatoknak több forrása van: a lakossági munkaerő-felmérés, amely a népesség gazdasági aktivitásáról (munkanélküliségről, foglalkoztatásról) gyűjt adatokat és Intézményi adatgyűjtések, illetve adminisztratív adatok, amelyek forrásul szolgálnak például a keresetek, a ledolgozott munkaórák, a létszám, az üres álláshelyek, a munkaerőköltség, a sztrájkesemények jellemzőinek bemutatására. A szakstatisztika részét képezi a reálkereseti index számítása, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum adatainak közzététele is. A munkaerőpiaci folyamatok alakulását negyedéves elemzéseinkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Foglalkoztatási arány

A mutató leírása

A foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–64 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–74, 15–24, 25–54, 55–64 és 20–64 évesek.
Legfrissebb adat: 2020. IV. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

A munkanélküliek aránya az azonos korú gazdaságilag aktív népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–74 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–64, 15–24, 25–54 és 55–74 évesek.
Legfrissebb adat: 2020. IV. negyedév

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének változása

A mutató leírása

A mutató a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének változását mutatja az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az adatok vonatkozási köre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az átlagkereset a bruttó keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosa. A kereset összetevői az alapbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a jutalom, a prémium, a 13. és további havi fizetés. A bruttó kereset tartalmazza a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkaerőpiaci járulékot.
Legfrissebb adat: 2020. december

Üres álláshelyek aránya

A mutató leírása

Üres álláshelynek számít az adott munkáltatónál újonnan létesített, megüresedett, illetve olyan, a közeli jövőben (3 hónapon belül) megüresedő álláshely, amelynek betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz. Nem tekintendő üres álláshelynek az, amit munkaerő-kölcsönzéssel, egyszeri (eseti) megbízással vagy vállalkozói szerződéssel, saját dolgozó áthelyezésével, munkadíjban nem részesülő gyakornokkal, közfoglalkoztatottal kívánnak betölteni. Nem tekintendő továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, de munkavégzésre nem kötelezettek részére fenntartott álláshelyek. Az adatok vonatkozási köre a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok a tárgyidőszak zárónapjára vonatkoznak.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
Foglalkoztatottság, 2021. január 2021.02.26. 2021.03.30.
Keresetek, 2020. december 2021.02.25. 2021.03.31.
Munkanélküliség, 2021. január 2021.02.26. 2021.03.30.

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2020. I. félév 2020.12.07.
Munkaidő-csökkentés az alkalmazottak körében 2020.10.30.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I–IV. negyedév 2020.07.02.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
Távmunka és „home office” 2020.02.24.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I–III. negyedév 2020.02.13.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I. félév 2019.10.24.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I. negyedév 2019.07.23.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2018. I–IV. negyedév 2019.04.23.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A magánháztartásokban élő népesség

2.1.0.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi adatok 2021.02.26. 2021.03.30.
2.1.0.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi adatok 2021.02.26. 2021.03.30.
2.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2021.02.26.
2.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2021.02.26.
2.1.3. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása nemenként 2021.02.26.
2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.5. A 15–74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként 2021.02.26.

Összefoglaló adatok

2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása 2021.01.28.
2.1.1.2. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása 2021.01.28.
2.1.1.3. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása 2021.01.28. 2021.02.19.
2.1.1.4. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása 2021.01.28.
2.1.31. Keresetek, alkalmazásban állók – legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek 2021.02.25.
2.1.32. Keresetek, alkalmazásban állók – legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások 2021.02.25.
2.1.33. Keresetek, alkalmazásban állók – költségvetés összesen 2021.02.25.
2.1.34. Keresetek, alkalmazásban állók – foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek 2021.02.25.
2.1.35. Közfoglalkoztatás keretében alkalmazásban állók száma, teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak keresete 2021.02.25.
2.1.30. Keresetek, alkalmazásban állók – legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek 2021.02.25.
2.1.31. Keresetek, alkalmazásban állók – legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások 2021.02.25.
2.1.32. Keresetek, alkalmazásban állók – költségvetés összesen 2021.02.25.
2.1.33. Keresetek, alkalmazásban állók – foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek 2021.02.25.
2.1.34. Közfoglalkoztatás keretében alkalmazásban állók száma, teljes munkaidőben alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak keresete 2021.02.25.

Foglalkoztatottak, foglalkoztatási ráta

2.1.8.1. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint nemenként – FEOR'93 (2006–2010) 2021.02.26.

Foglalkoztatottak, foglakoztatási ráta

2.1.6. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.7.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 2021.02.26.
2.1.8.1. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint nemenként – FEOR'93 (2006–2010) 2021.02.26.
2.1.8.2. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként – FEOR'08 2021.02.26.
2.1.9. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.10. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.11. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.12. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.13. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.

Munkanélküliek, munkanélküliségi ráta

2.1.14. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.15.2. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként – TEÁOR'08 2021.02.26.
2.1.16.2. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'08 2021.02.26.
2.1.17. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.18. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.19. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.20. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.21. A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.22. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.17.1. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'93 (2006–2010) 2021.02.26.

Gazdaságilag aktívak, inaktívak, aktivitási arány

2.1.23. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.24. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.25. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.26. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2021.02.26.
2.1.27. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként 2021.02.26.

Szezonálisan kiigazított adatok

2.1.28. A foglalkoztatottak és munkanélküliek számának szezonálisan kiigazított idősorai 2021.02.19.
2.1.29. A foglalkoztatottak számának szezonálisan kiigazított idősorai nemek szerint 2021.02.19.
2.1.30. A gazdaságilag aktívak és nem aktívak számának szezonálisan kiigazított idősorai 2021.02.19.

Alkalmazásban állók száma

2.1.36. Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.
2.1.35. Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.

Bruttó kereset

2.1.38. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.
2.1.39. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2021.02.25.
2.1.40. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2021.02.25.
2.1.44. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó medián keresete nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.

Bruttó átlagkereset

2.1.39. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 2021.02.25.
2.1.40. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2021.02.25.
2.1.41. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2021.02.25.

Nettó átlagkereset

2.1.42. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.
2.1.43. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2021.02.25.
2.1.44. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2021.02.25.

Rendszeres bruttó átlagkereset

2.1.45. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.

Bruttó munkajövedelem

2.1.46. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó munkajövedelme nemzetgazdaságban 2021.02.25.
2.1.51. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó munkajövedelme nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.

Nettó kereset

2.1.47. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.
2.1.48. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2021.02.25.
2.1.49. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2021.02.25.

Üres álláshelyek

2.1.47. Üres álláshelyek száma és aránya 2020.12.10. 2021.03.11.

KSH munkaerőköltség felvétele

2.1.48. Munkaerőköltség-indexek alakulása 2021.01.15. 2021.03.12.

Rendszeres bruttó kereset

2.1.50. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2021.02.25.

Minimálbér, reálkeresetek

2.1.54. Minimálbér 2021.02.01.
2.1.55. Reálkeresetek alakulása 2021.02.25.

Üres álláshelyek, sztrájkok

2.1.59. Sztrájkok 2021.01.29.

Területi adatok

6.2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása 2021.02.26.
6.2.1.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása 2021.02.26.
6.2.1.3. A foglalkoztatottak száma 2021.02.26.
6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként – TEÁOR'08 2021.02.26.
6.2.1.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként 2021.02.26.
6.2.1.6. A munkanélküliek száma 2021.02.26.
6.2.1.7. A gazdaságilag aktív népesség száma 2021.02.26.
6.2.1.8. A gazdaságilag inaktív népesség száma 2021.02.26.
6.2.1.9. Aktivitási arány 2021.02.26.
6.2.1.10. Foglalkoztatási arány 2021.02.26.
6.2.1.11. Munkanélküliségi ráta 2021.02.26.
6.2.1.12. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2021.02.25.
6.2.1.13. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2021.02.25.
6.2.1.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2021.02.25.
6.2.1.15. A nyilvántartott álláskeresők száma 2021.02.19.
6.2.1.16. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2021.02.19.
6.2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása 2021.02.26.
6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint – TEÁOR'08 2021.02.26.

Nemzetközi adatok

7.1. Munkanélküliségi ráta 2021.02.26. 2021.03.22.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Foglalkoztatás - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői szerint régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők, a lakóhely népességnagyság-csoportja és régiója szerint 2014.04.14.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők szerint, a munkahely régiója szerint 2014.04.14.
Népesség fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői a lakóhely régiója szerint 2014.04.14.

Munkaerő-piaci részvétel

Alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2021.02.26. 2021.03.12.
Foglalkoztatottak száma megyék szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2021.02.26. 2021.03.12.
Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2021.02.26. 2021.03.12.
Gazdasági aktivitási mutatók megyék szerint 2021.02.26. 2021.03.12.
Gazdaságilag aktívak száma megyék szerint 2021.02.26. 2021.03.12.
Gazdaságilag nem aktívak száma megyék szerint 2021.02.26. 2021.03.12.
Megyei adatok gazdasági aktivitás szerint 2021.02.26. 2021.03.12.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19. 2021.05.20.
Alkalmazottak száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19. 2021.05.20.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19. 2021.05.20.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19. 2021.05.20.
Gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
Gazdaságilag aktívak száma nemek szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
Gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
Gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19. 2021.05.20.
Munkanélküliek száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19. 2021.05.20.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói nemek szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói összevont korcsoportok szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
15-64 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként 2021.02.19. 2021.05.20.
15-64 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, összevont korcsoportonként 2021.02.19. 2021.05.20.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói nemek szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói összevont korcsoportok szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
15-74 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként 2021.02.19. 2021.05.20.
15-74 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, összevont korcsoportonként 2021.02.19. 2021.05.20.
20-64 évesek foglalkoztatási rátája nemek szerint 2021.02.19. 2021.05.20.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint 2015.01.20.
Munkanélküliek száma nemek szerint 2015.01.20.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint 2015.01.16.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemek szerint 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma megyék szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 2015.01.16.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Munkanélküliek száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.

Keresetek

Nemzetgazdaság havi kereseti és létszám adatai 2021.02.25. 2021.03.31.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2019.02.21.
Területi munkaügyi adatok 2019.02.21.
Versenyszféra adatai 2019.02.21.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2018.02.20.
Területi munkaügyi adatok 2018.02.20.
Versenyszféra adatai 2018.02.20.
Versenyszféra munkaügyi adatai 2012.05.23.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai (2000 - 2003-ig) 2010.05.19.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.
Területi munkaügyi adatok 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.
Versenyszféra adatai: 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.

Munkaerő költség

A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2020.03.16. 2021.03.31.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2020.03.16. 2021.03.31.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2020.03.16. 2021.03.31.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (4 fő felett) 2020.03.16. 2021.03.31.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2020.03.16. 2021.03.31.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2020.03.16. 2021.03.31.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2015.04.23.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (4 fő felett) 2015.04.23.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2015.04.17.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2015.04.17.

Cenzusok adatai

Cenzus
A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése Népszámlálás 2011
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
A népesség gazdasági aktivitása Népszámlálás 2011
Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
5. A népesség gazdasági aktivitása Mikrocenzus 2016
9. A foglalkozási szerkezet változása és jellemzői Magyarországon Mikrocenzus 2016
13. A foglalkozások presztízse Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

A magyar ápolók napja, február 19. – elhivatottság mindannyiunkért
Fókuszban a megyék, 2020. I–III. negyedév
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 – grafikonok
Úton lévők – adatok az európai mobilitásról
Böngéssze a KSH koronavírus-helyzettel összefüggő adatait!
Pedagógusnap, június 7. – Köszönjük a pedagógusok munkáját!
Köszönjük a szállítással, postai szolgáltatással foglalkozók helytállását!
Társadalmi értékteremtés: az önkéntes munka
Gyermekgondozás és munkavégzés
Köszönjük a kereskedelemben dolgozók helytállását!
Köszönjük az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját!
A magyar gazdaság teljesítménye, 2019
(frissítve 2020.03.10-én)
Boldog nőnapot!
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Hétvégi munkavégzés
Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
Dolgozó anyák
Időmérleg 2010, interaktív grafikon
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
A lengyel-magyar barátság napja
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Időmérleg 2009/2010 (animáció)
Időmérleg 2009/2010
Gazdasági folyamatok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok