Ugrás a tartalomhoz

Területi adatok

A területi statisztika területegységekhez, településekhez kötött adatokat szolgáltat a gazdasági, társadalmi és környezeti jelenségekről, folyamatokról, illetve közreműködik a területi lehatárolásokban. A területi statisztika célja, hogy területi részletességű adatok közreadásával biztosítsa a felhasználók tájékoztatását. Magában foglalja a régiók, megyék, járások, települések és a közigazgatási határoktól eltérő területegységek (pl. településen belüli georeferált adatok) helyzetének és fejlettségének részletes és átfogó statisztikáit. A területi statisztikai adatok alakulását negyedévente a Fókuszban a megyék, évente pedig a Területi statisztikai évkönyv és a Tér-kép című kiadványainkban foglaljuk össze.

Fontosabb adatok

Természetes fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások ezer lakosra jutó különbözete, megyénként.
Legfrissebb adat: 2019

Foglalkoztatási ráta

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottaknak a 15-74 éves népességhez viszonyított arányát mutatja megyénként.
Legfrissebb adat: 2020. III. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

Munkanélküliségi ráta a munkanélküliek arányát mutatja a 15-74 éves gazdaságilag aktív népesség százalékában, megyénként.
Legfrissebb adat: 2020. III. negyedév

Egy főre jutó GDP

A mutató leírása

Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege megyénként.
Legfrissebb adat: 2019

Ajánló

Magyarország helységnévtára

A Magyarország helységnévtára a települések közigazgatási beosztását és a főbb területszervezési változásokat tartalmazó adattár. Megtalálhatóak benne a helységek alapadatai, továbbá a lakónépesség, a lakásállomány, a terület, a nemzetiségi és a vallási megoszlás a népszámlálás adatai alapján, illetve a településrészek jellemzői irányítószám és települési jelleg szerint.

Területi atlasz

A Területi atlasz keretein belül bemutatjuk Magyarország közigazgatási egységeit, az egyéb statisztikai célú területegységeket, a különböző magyar tipizálások, lehatárolások eredményeit, illetve a településnél kisebb területi egységeket is. Emellett kitekintést nyújtunk az Európai Unió területi osztályozására a NUTS-rendszerre is.

Tematikus térképek

A Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazással (TIMEA) tematikus térképek készíthetők Magyarország különböző területi szintjeire. A választott statisztikai adat ábrázolására, illetve a területegységek kiválasztására számos beállítási és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az adatok több évre visszamenőleg elérhetők, letölthetők, értelmezésüket módszertani információk segítik.

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Budapest statisztikai évkönyve, 2019 2021.01.20.
Magyarország, 2020. III. negyedév 2021.01.07.
Fókuszban a megyék, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Körkép a megyékről, 2019 2020.12.21.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Fókuszban a megyék, 2020. I. negyedév 2020.07.07.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Fókuszban a megyék, 2019. I-IV. negyedév 2020.03.27.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
Fókuszban a megyék, 2019. I–III. negyedév 2019.12.23.
Budapest statisztikai évkönyve, 2018 2019.12.20.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
TÉR-KÉP, 2018 2019.12.11.
Körkép a megyékről, 2018 2019.12.11.
Fókuszban a megyék, 2019. I. félév 2019.10.04.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1. 2019.08.14.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Fókuszban a megyék, 2019. I. negyedév 2019.06.25.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
TÉR-KÉP, 2017 2019.04.16.
Fókuszban a megyék, 2018. I-IV. negyedév 2019.03.18.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Területi adatok

6.1.1. Házasságkötések 2020.10.22. 2021.01.29.
6.1.2. Élveszületések 2020.10.22. 2021.01.29.
6.1.3. Halálozások 2020.10.22. 2021.01.29.
6.1.4. Természetes szaporodás, fogyás (–) 2020.10.22. 2021.01.29.
6.1.5. Csecsemőhalálozások 2020.10.22. 2021.01.29.
6.2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.3. A foglalkoztatottak száma 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként – TEÁOR'08 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.6. A munkanélküliek száma 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.7. A gazdaságilag aktív népesség száma 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.8. A gazdaságilag inaktív népesség száma 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.9. Aktivitási arány 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.10. Foglalkoztatási arány 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.11. Munkanélküliségi ráta 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.12. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2020.11.30. 2021.02.25.
6.2.1.13. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2020.11.30. 2021.02.25.
6.2.1.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2020.11.30. 2021.02.25.
6.2.1.15. A nyilvántartott álláskeresők száma 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.1.16. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2020.11.20. 2021.02.19.
6.2.3.3. A kiadott lakásépítési engedélyek évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.4. Az építési engedélyt kapott lakóépületek évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.5. Építési engedélyt kapott lakóépületek alapterületének évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.6. Az építési engedélyt kapott nem lakóépületek évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.7. Építési engedélyt kapott nem lakóépületek alapterületének évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.10. Az épített lakások évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.11. Az épített lakások átlagos alapterületének évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.3.12. A megszűnt lakások évkezdettől kumulált adatai megye és régió szerint 2020.11.05. 2021.02.24.
6.2.4.1. A közúti közlekedési balesetek száma 2020.12.04. 2021.03.05.
6.2.4.2. Az ittas állapotban előidézett közúti közlekedési balesetek száma 2020.12.04. 2021.03.05.
6.2.4.3. A közúti közlekedési balesetek kiemelt okok szerint 2020.12.04. 2021.03.05.
6.2.4.4. A balesetet szenvedett személyek száma 2020.12.04. 2021.03.05.
6.3.2.1.2. A regisztrált vállalkozások száma 2020.12.21. 2021.03.02.
6.3.3.1. A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke 2020.11.26. 2021.03.01.
6.4.1.1. Szarvasmarha-állomány 2020.02.28. 2021.03.01.
6.4.1.2. Sertésállomány 2020.02.28. 2021.03.01.
6.4.1.3. Juhállomány 2020.02.28. 2021.03.01.
6.4.1.4. Tyúkállomány 2020.02.28. 2021.03.01.
6.4.2.1.1. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint, havonta 2021.01.13. 2021.02.12.
6.4.2.1.2. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint, negyedévente 2020.11.12. 2021.02.12.
6.4.2.2. A megyei székhelyű ipari termelés értéke és volumenindexe 2020.11.12. 2021.02.12.
6.4.2.3. A megyei székhelyű ipar összes értékesítésének értéke és volumenindexe 2020.11.12. 2021.02.12.
6.4.2.4. A megyei székhelyű ipar belföldi értékesítésének értéke és volumenindexe 2020.11.12. 2021.02.12.
6.4.2.5. A megyei székhelyű ipar exportértékesítésének értéke és volumenindexe 2020.11.12. 2021.02.12.
6.4.3.1. A megyei székhelyű építőipari termelés értéke és volumenindexe, havonta 2021.01.14. 2021.02.15.
6.4.3.2. A megyei székhelyű építőipari termelés értéke és volumenindexe, negyedévente 2020.11.12. 2021.02.15.
6.4.5.1. A vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2020.11.06. 2021.02.11.
6.4.5.2. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2020.11.06. 2021.02.11.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Települési, járási statisztika

Budapest kerületeinek adatai 2021.01.22.
Éves településstatisztikai adatok 2019-es településszerkezetben 2021.01.22.
Funkcionális várostérségek adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2020.04.15.
Várostérség központok adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2020.04.15.
Budapest kerületeinek mikrocenzus adatai 2019.02.28.
Mikrocenzus területi adatai járásokkal 2019.02.28.
Budapest kerületeinek népszámlálási adatai 2015.09.04.
Népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben járásokkal 2015.09.04.

Adatvizualizációk

Jöjj el, kedves Télapó!
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja”
Fókuszban a megyék, 2020. I. félév
Idősek világnapja, október 1.
Az anyatejes táplálás világnapja
A magyar régiók és megyék interaktív korfája
Böngéssze a KSH koronavírus-helyzettel összefüggő adatait!
Nemzetközi gyermeknap, május 31.
Az internet világnapja – május 18.
A mentők napja, május 10.
Egy nap a holnapért, egy nap a Földért!
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Gyermekgondozás és munkavégzés
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Ön is torkoskodik csütörtökön?
Karácsonyi készülődés
„Nekem a Balaton a riviéra ...”
Lakossági adatfelvételek
Dinnyetermesztés
Balatoni nyár
A VÍZ világnapja
Gyümölcstermesztés Magyarországon
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok