Területi adatok

A területi statisztika területegységekhez, településekhez kötött adatokat szolgáltat a gazdasági, társadalmi és környezeti jelenségekről, folyamatokról, illetve közreműködik a területi lehatárolásokban. A területi statisztika célja, hogy területi részletességű adatok közreadásával biztosítsa a felhasználók tájékoztatását. Magában foglalja a régiók, megyék, járások, települések és a közigazgatási határoktól eltérő területegységek (pl. településen belüli georeferált adatok) helyzetének és fejlettségének részletes és átfogó statisztikáit. A területi statisztikai adatok alakulását negyedévente a Fókuszban a megyék, évente pedig a Területi statisztikai évkönyv és a Tér-kép című kiadványainkban foglaljuk össze.

Fontosabb adatok

Természetes fogyás ezer lakosra

A mutató leírása

Az élveszületések és a halálozások ezer lakosra jutó különbözete, megyénként.
Legfrissebb adat: 2018

Foglalkoztatási ráta

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottaknak a 15-74 éves népességhez viszonyított arányát mutatja megyénként.
Legfrissebb adat: 2019. IV. negyedév

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

Munkanélküliségi ráta a munkanélküliek arányát mutatja a 15-74 éves gazdaságilag aktív népesség százalékában, megyénként.
Legfrissebb adat: 2019. IV. negyedév

Egy főre jutó GDP

A mutató leírása

Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege megyénként.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Magyarország helységnévtára

A Magyarország helységnévtára a települések közigazgatási beosztását és a főbb területszervezési változásokat tartalmazó adattár. Megtalálhatóak benne a helységek alapadatai, továbbá a lakónépesség, a lakásállomány, a terület, a nemzetiségi és a vallási megoszlás a népszámlálás adatai alapján, illetve a településrészek jellemzői irányítószám és települési jelleg szerint.

Területi atlasz

A Területi atlasz keretein belül bemutatjuk Magyarország közigazgatási egységeit, az egyéb statisztikai célú területegységeket, a különböző magyar tipizálások, lehatárolások eredményeit, illetve a településnél kisebb területi egységeket is. Emellett kitekintést nyújtunk az Európai Unió területi osztályozására a NUTS-rendszerre is.

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Fókuszban a megyék, 2019. I–III. negyedév 2019.12.23.
Budapest statisztikai évkönyve, 2018 2019.12.20.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
TÉR-KÉP, 2018 2019.12.11.
Körkép a megyékről, 2018 2019.12.11.
Fókuszban a megyék, 2019. I. félév 2019.10.04.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1. 2019.08.14.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Fókuszban a megyék, 2019. I. negyedév 2019.06.25.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
TÉR-KÉP, 2017 2019.04.16.
Fókuszban a megyék, 2018. I-IV. negyedév 2019.03.18.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Területi adatok

6.1.1. Házasságkötések 2019.11.26. 2020.02.25.
6.1.2. Élveszületések 2019.11.26. 2020.02.25.
6.1.3. Halálozások 2019.11.26. 2020.02.25.
6.1.4. Természetes szaporodás, fogyás (–) 2019.11.26. 2020.02.25.
6.1.5. Csecsemőhalálozások 2019.11.26. 2020.02.25.
6.2.1.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása 2020.02.20.
6.2.1.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása 2020.02.20.
6.2.1.3. A foglalkoztatottak száma 2020.02.20.
6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként – TEÁOR'08 2020.02.20.
6.2.1.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként 2020.02.20.
6.2.1.6. A munkanélküliek száma 2020.02.20.
6.2.1.7. A gazdaságilag aktív népesség száma 2020.02.20.
6.2.1.8. A gazdaságilag inaktív népesség száma 2020.02.20.
6.2.1.9. Aktivitási arány 2020.02.20.
6.2.1.10. Foglalkoztatási arány 2020.02.20.
6.2.1.11. Munkanélküliségi ráta 2020.02.20.
6.2.1.12. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
6.2.1.13. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
6.2.1.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése szerint 2019.11.29. 2020.02.26.
6.2.1.15. A nyilvántartott álláskeresők száma 2020.02.20.
6.2.1.16. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2020.02.20.
6.2.2.1. Az épített lakások száma 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.2. Épített lakások átlagos alapterülete 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.3. A kiadott új lakásépítési engedélyek száma 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.4. Az építési engedélyt kapott lakóépületek száma 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.5. Építési engedélyt kapott lakóépületek alapterülete 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.6. Az építési engedélyt kapott nem lakóépületek száma 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.7. Építési engedélyt kapott nem lakóépületek alapterülete 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.2.13. A megszűnt lakások száma 2019.11.06. 2020.02.25.
6.2.3.1. A közúti közlekedési balesetek száma 2019.11.29. 2020.03.06.
6.2.3.2. Az ittas állapotban előidézett közúti közlekedési balesetek száma 2019.11.29. 2020.03.06.
6.2.3.3. A közúti közlekedési balesetek kiemelt okok szerint 2019.11.29. 2020.03.06.
6.2.3.4. A balesetet szenvedett személyek száma 2019.11.29. 2020.03.06.
6.3.2.1.2. A regisztrált vállalkozások száma 2019.12.20. 2020.02.28.
6.3.3.1. A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértéke 2019.11.28. 2020.02.28.
6.4.1.1. Szarvasmarha-állomány 2019.07.17. 2020.02.28.
6.4.1.2. Sertésállomány 2019.07.17. 2020.02.28.
6.4.1.3. Juhállomány 2019.07.17. 2020.02.28.
6.4.1.4. Tyúkállomány 2019.07.17. 2020.02.28.
6.4.2.1.1. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint, havonta 2020.02.12. 2020.03.12.
6.4.2.1.2. Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint, negyedévente 2020.02.12.
6.4.2.2. A megyei székhelyű ipari termelés értéke és volumenindexe 2020.02.12.
6.4.2.3. A megyei székhelyű ipar összes értékesítésének értéke és volumenindexe 2020.02.12.
6.4.2.4. A megyei székhelyű ipar belföldi értékesítésének értéke és volumenindexe 2020.02.12.
6.4.2.5. A megyei székhelyű ipar exportértékesítésének értéke és volumenindexe 2020.02.12.
6.4.3.1. A megyei székhelyű építőipari termelés értéke és volumenindexe, havonta 2020.02.13. 2020.03.16.
6.4.3.2. A megyei székhelyű építőipari termelés értéke és volumenindexe, negyedévente 2020.02.13.
6.4.4.3. A kiskereskedelmi üzletek forgalma és kiigazítatlan volumenindexe 2020.02.05. 2020.03.04.
6.4.5.1. A vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2020.02.07.
6.4.5.2. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2020.02.07.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Települési, járási statisztika

Budapest kerületeinek adatai 2020.01.16.
Éves településstatisztikai adatok 2018-as településszerkezetben 2019.12.21.
Funkcionális várostérségek adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2019.04.26.
Várostérség központok adatai (Urban audit adatgyűjtés adatai) 2019.04.26.
Budapest kerületeinek mikrocenzus adatai 2019.02.28.
Mikrocenzus területi adatai járásokkal 2019.02.28.
Budapest kerületeinek népszámlálási adatai 2015.09.04.
Népszámlálási adatok 2011-es településszerkezetben járásokkal 2015.09.04.

Adatvizualizációk

Fókuszban a megyék, 2019. I–III. negyedév
Idősek világnapja, október 1.
„Nekem a Balaton a riviéra ...”
A magyar régiók és megyék interaktív korfája
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (béta)
Dinnyetermesztés
Balatoni nyár
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok