Környezet, kommunális ellátás

A környezeti statisztika a természeti erőforrásokra (pl. ásványvagyon, vízkészlet), a környezetterhelésre (pl. levegőszennyezés, szennyvíz-, hulladékkezelés), a környezetminőségre (pl. levegő-, víz-, talajminőség), a természetvédelemre (pl. védett területek, védett fajok), és a környezetvédelemre (pl. környezetvédelmi beruházások, ráfordítások, környezeti adók) vonatkozó adatokkal foglalkozik. Megmutatja a környezet állapotát, a rá nehezedő terheket, számszerűsíti a környezetterhelés elleni erőfeszítéseket. A kommunális statisztika a települések kommunális ellátásával (villany, gáz, távhő, ivóvíz, szennyvíz, hulladék) kapcsolatos statisztikákat foglalja magába. A környezeti adatokat összefoglaló kiadványunkban, a kétévente megjelenő A Környezeti helyzetkép című elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Szén-dioxid kibocsátás

A mutató leírása

A szén-dioxid adott évi kibocsátása (biomasszából származó szén-dioxid nélkül).
Legfrissebb adat: 2017

2,5 µm átmérő alatti szálló por kibocsátása

A mutató leírása

Az antropogén (ipari, közlekedési, mezőgazdasági és kommunális) források 2,5 mikrométer (µm) átmérőnél kisebb szilárdanyag kibocsátása.
Legfrissebb adat: 2017

Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás

A mutató leírása

A mutató az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás mennyiségét mutatja köbméterben. A lakosság ivó- és háztartási vízigényének biztosítása, valamint a közületek, közintézmények és a kisebb ipari üzemek ivóvíz minőségű vízzel való ellátása történhet az üzemek vagy intézmények saját vízműveivel, magán- és közkutakból, és közüzemi vízvezetékkel.
Legfrissebb adat: 2018

A levélvesztés alapján tünetmentes erdők aránya

A mutató leírása

Az adott termőhelyen ideálisnak tartott lombsűrűségű erdők területének aránya az összes erdőterülethez képest.
Legfrissebb adat: 2018

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyar statisztikai zsebkönyv 2020.05.25.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
A települések infrastrukturális ellátottsága, 2018 2019.10.31.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Környezeti helyzetkép, 2018 2019.08.27.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Kitermelhető vagyon, anyagáramlások, időjárás

5.1. A budapesti megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.2. A debreceni megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.3. A győri megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.4. A kecskeméti megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.5. A kékestetői megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.6. A miskolci megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.7. A nyíregyházi megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.8. A pécsi megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.9. A siófoki megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.10. A szegedi megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.11. A szombathelyi megfigyelőállomás időjárási adatai 2020.05.20. 2020.06.19.
5.10.1. Kitermelhető energiahordozó és nyersanyag vagyon, január 1. 2020.04.20.
5.10.2. Anyagáramlások 2020.01.07.

Víz

5.4.1. A felszín alóli víztermelés víztípusok szerint 2020.01.27.
5.4.4. A magyarországi folyók jellemző vízminőségi értékei 2020.01.27.

Hulladékgazdálkodás

5.5.1. A veszélyes hulladék mennyisége megjelenési forma szerint 2020.02.17.
5.5.2. Az egyes hulladékfajták mennyisége a kezelés módja szerint 2020.01.14.

Agrárkörnyezet

5.6.1. Aszállyal érintett területek 2020.01.27.

Energia és környezet

5.7.1. Végső energiahordozó felhasználás 2020.04.03.
5.7.2. Alapenergiahordozók termelése hőértékben 2020.04.03.
5.7.3. Megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt villamos energia részesedése 2020.04.03.
5.7.4. Elsődleges megújuló energiaforrások termelése energiaforrások szerint 2020.04.03.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Kommunális ellátás

A települések gázellátása 2019.09.16.
Távfűtés- és melegvízellátás 2019.07.26.
Távfűtésbe és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók (2011-től) 2019.07.26.
Villamosenergia-szolgáltatás - Villamos energia fogyasztói és hálózati adatok 2019.07.26.
A települések gázellátása 2013.09.11.

Az erdőgazdálkodási tevékenység tényszámai

Fakitermelés 2019.10.17.
Vadállomány 2019.10.17.

Levegőszennyezés

Nemzetgazdasági ágazatok és háztartások üvegházhatású gáz- és légszennyező anyag kibocsátása 2019.10.07.

Szennyvíz

Közüzemi szennyvízelvezetés 2019.11.20.
Közüzemi szennyvízkezelés 2019.11.20.
Közüzemi szennyvízkibocsátás 2019.11.20.
Közüzemi vízelosztás 2019.11.20.
Közüzemi vízszolgáltatás 2019.11.20.
Közüzemi víztermelés 2019.11.20.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása 2017.11.06.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása 2017.11.06.

Hulladék

A hulladékszállítás adatai tömegegységben (2006-tól) 2019.12.03.
A közterület-tisztítás adatai 2019.12.03.
A szelektíven begyűjtött hulladék összetétele 2019.12.03.
Hulladékátrakók és válogatóművek adatai 2019.12.03.
Hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása 2019.12.03.
Települési folyékony hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása (2004-től) 2014.12.09.
Települési folyékony hulladék gyűjtése (2004-től) 2014.12.09.
A hulladékgyűjtés- és szállítás formája 2013.10.15.
A hulladékszállítás adatai tömegegységben (2001-2003) 2011.01.17.
Hasznosítás vagy ártalmatlanítás - a hulladék tömegére vonatkoztatva (2001-2003) 2011.01.17.

Környezetvédelmi ráfordítások, ipar

A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - beruházások 2014.12.05.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - folyó ráfordítások 2014.12.05.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - külső szolgáltatások 2014.12.05.
Közvetlen szennyezéscsökkentést szolgáló környezetvédelmi ipar 2013.03.27.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai 2009.07.07.
Az üzleti szektor környezetvédelmi ráfordításai 2009.07.07.

Adatvizualizációk

Egy nap a holnapért, egy nap a Földért!
Víz, víz, tiszta víz – A víz világnapja, március 22.
Erdeinkről – az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (béta)
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 – grafikonok
Klímaváltozás
A Föld napja
A halak napja
A VÍZ világnapja
Környezet radar – Környezetünk állapota