Ugrás a tartalomhoz

A GÉS 2003/3. számának tartalma

TARTALOM-JEGYZÉK
MŰHELY-ELEMZÉSEK
A magyar parasztság sorsfordulói, 1848-2000 (II. rész) - Dr. Takács József
Energiatakarékossági indikátorok elemzése, 1990-1999. - Dr. Elek László - Dr. Molnár László
MÓDSZERTAN - STATISZTIKAI GYAKORLAT
Módszertani buktatók az EU-tagjelölt országok statisztikáiban - Németh Eszter
Az állóeszközök felhalmozása, állománya és felhasználása nemzetközi összehasonlításban (II.rész) - Nádudvari Zoltán
Áttekintés az idősorok szezonális kiigazítási módszereiről, különös tekintettel a havi kiskeres-kedelmi forgalom volumenindexének kiigazítására - Kiss Virág
Gondolatok az emberi tőke szerepéről - Simon Péterné
GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK
GÉS-FIGYELŐ
Magyar szakirodalom:
A munka termelékenysége a magyar gazdaságban (Nádudvari Zoltán)

 

A fontosabb cikkek rövid összefoglalóival hívjuk fel a figyelmet a témák aktualitására.

1.) A magyar parasztság sorsfordulói, (III. rész) 1848-2000

A GÉS 2003/1., 2. számában közölt, a magyar parasztság sorsfordulóival foglalkozó tanulmány III. befejező részében a szerző a parasztság, illetve a mezőgazdaság teljesítményét elemzi 1900-2000 között, áttekinti a mezőgazdasággal foglalkozók számának alakulását, társadalmi strukturálódását, foglalkozik a parasztság tudásszintjének jelentőségével.

2.) Energiatakarékossági indikátorok elemzése, 1990-1999

A szerzők az energiatakarékosság alakulását és néhány összetevőit tekintik át, az 1990-1999-es években. A tanulmány kiterjed a gazdasági helyzet, az energiafelhasználás alakulása és a makroszintű és szektorális energiatakarékossági trendek elemzésére.

3.) Módszertani buktatók az EU-tagjelölt országok statisztikáiban

A szerző tanulmányában azt vizsgálja, hogy a különböző nemzetközi kiadványok módszertani leírásai mennyiben segítik a felhasználók eligazodását a statisztikai adatok, mutatók rengetegé-ben. Értékelésében elsősorban a CANSTAT Statistical Bulletinre (a tagjelölt országok - Málta és Törökország kivételével - közös negyedéves kiadványa) támaszkodik, melynek glosszáriuma tartalmazza a nemzetközi standard definíciókat, illetve módszertana országonként az azoktól való eltéréseket. Támpontként használja a Nemzetközi Valutaalap speciális adatszolgáltatási rendszerének (Special Data Dissemination Standard) metaadat-lapjait, valamint a nemzetközi szervezetek statisztikai kiadványainak módszertani fejezeteit.

4.) Az állóeszközök felhalmozása, állománya és felhasználása nemzetközi összehasonlításban (II. rész)

A szerző két részes tanulmányának első része a GÉS 2003/1. számában található, amelyben a nemzetközi összehasonlító vizsgálat tényezői, továbbá a magyar állóeszköz-statisztikai adatok szerepelnek. A második részben az Európai Unió és országai, valamint Kanada fontosabb állóeszköz-statisztikai mutatóit elemzi a szerző.

5.) Áttekintés az idősorok szezonális kiigazítási módszereiről, különös tekintettel a havi kiskereskedelmi forgalom volumenindexének kiigazítására

A szerző az idősorelemzés alapvető módozatait tekinti át, részleteiben foglalkozik a szezonális kiigazítás nemzetközi gyakorlatban elterjedt módszereivel és bemutatja a hazai gyakorlatot a kiskereskedelmi forgalom szezonálisan kiigazított volumenindexeinek számításában.

6.) Gondolatok az emberi tőke szerepéről

A szerző Dr. Lakatos Gyula "Módszertani kísérletek az emberi tőke növekedésének meghatározására Magyarországon, 1926-1996. között" című tanulmányához (megjelent a GÉS 2002/5. számában) tesz észrevételeket.