Ugrás a tartalomhoz

A GÉS 2003/5. számának tartalma

TARTALOM-JEGYZÉK
MŰHELY-ELEMZÉSEK
A magyar termelő infrastruktúra és az Uniós versenyképesség - Dr. Szabó László
A közszférát érintő kereseti intézkedések hatása - Dr. Lakatos Judit - Plank Ferencné
MÓDSZERTAN - STATISZTIKAI GYAKORLAT
Adatforrások és módszerek a háztartási szektorszámlák régiók szerinti összeállításához - Dr. Barczaházi Ildikó
Környezeti adók Magyarországon és Nyugat-Európában - Szilágyi Gábor
A Német Statisztikai Hivatal (DESTATIS) felmérései a vállalatcsoprton belüli külkereskedelem nagyságának számszerűsítésére - Herzog Tamás
GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK
GÉS-FIGYELŐ
Magyar szakirodalom:
Magyarország nemzeti számlái, 2000-2001 (Fazekasné Kovács Katalin)
A mezőgazdaság strukturális változásai a 90-es években (Ábry Csaba)
A Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) 54. konferenciájának gazdasági témakörei (Csereháti Zoltán)

 

A fontosabb cikkek rövid összefoglalóival hívjuk fel a figyelmet a témák aktualitására.

1.) A magyar termelő infrastsuktúra és az Uniós versenyképesség

A szerző tanulmányában nemzetközi összehasonlítással mutatja be, hogy melyek azok az infrastrukturális alrendszerek, amelyek a magyar vállalkozásokat az egyre növekvő versenynek kitett uniós piacokon való helytállásban gátolhatják.

2.) A közszférát érintő kereseti intézkedések hatása

A szerzők a 2001. évi köztisztviselői és a 2002. évi közalkalmazotti fizetésrendezés hatását, a főbb munkavállalói csoportok 2003. évi kereseteinek összehasonlító bemutatásával vizsgálják. Ezek a helyi költségvetés területén dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők relatív és abszolut keresete, valamint a központi költségvetés köztisztviselőinek keresete.

3.) Adatforrások és módszerek a háztartási szektorszámlák régiók szerinti öszeállításához

A szerző a nemzeti számlarendszer regionális számlái közül a háztartások jövedelemelosztási számláinak területi összeállításához felhasználható adatforrásokat, a becslések módszertani megalapozásában eddig elért eredményeket tekinti át.

4.) Környezeti adók Magyarországon és Nyugat-Európában

A szerző áttekintést ad a környezetvédelem és adózás kapcsolatáról, a környezeti adó nemzetközileg elfogadott definicójáról és az Eurostat szerinti csoportosításáról. Majd összefoglalja a környezeti adók helyzetét az EU-ban és Magyarországon.

5.) A Német Statisztikai Hivatal (DESTATIS) felmérései, a vállalatcsoporton belüli külkereskedelem nagyságának számszerűsítésére

A szerző a Német Statisztikai Hivatal (DESTATIS) által 1998-ban és 2001-ben végrehajtott próbafelméréseket ismerteti, amelyek előbb a transznacionális vállalatokon belüli információs helyzettel, majd a vállalatcsoporton belüli külkereskedelem számszerűsítésével foglalkoztak.