Ugrás a tartalomhoz

A GÉS 2003/6. számának tartalma

TARTALOM-JEGYZÉK
MŰHELY-ELEMZÉSEK
Az önkormányzatok feladatai a Kohéziós Alap projekt előkészítése és végrehajtása során - Mogyorósy Eszter Réka
Az önkormányzatok ingatlanvagyona, 2003 - Pomsár Andrea
Az EU agrárpolitikájának néhány aktuális kérdése - Dr. Tassy Sándor
MÓDSZERTAN - STATISZTIKAI GYAKORLAT
Nemzetközi összehasonlítások a jelölt országok és régiók kis- és középvállalatairól - Dr. Román Zoltán
A környezetstatisztika a Nemzeti Fejlesztési Terv környezetvédelmi programjának szolgálatában - Németh Ferenc
GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK
GÉS-FIGYELŐ
A Magyar Statisztikai Társaság éves konferenciájáról és tisztújító közgyűléséről (Szabó Péter)

Külföldi szakirodalom:
Integrált gazdaságstatisztika Hollandiában (Nádudvari Zoltán)
Adatgyűjtések minőségének értékelése Svédországban (Nádudvari Zoltán)

 

A fontosabb cikkek rövid összefoglalóival hívjuk fel a figyelmet a témák aktualitására.

1.) Az önkormányzatok feladatai a Kohéziós Alap projekt előkészítése és végrehajtása során

A szerző összefoglaló tanulmányának célja az önkormányzatok tájékozottságának, ismereteinek a növelése; különös tekintettel a Kohéziós Alap nyújtotta támogatások igénybevételének előkészítése, azaz a pályázás és a végrehajtás során rájuk váró feladatokra.

2.) Az önkormányzatok ingatlanvagyona, 2003

A szerző írásában rövid áttekintést ad az ingatlanvagyon statisztikájának évszázados történetéről, majd részleteiben mutatja be az önkormányzatok 2003. évi kötelező adatszolgáltatásából rendelkezésre álló adatok alapján az önkormányzatok tulajdonában lévő, épített ingatlanok becsült értékadatait.

3.) Az EU agrárpolitikájának néhány aktuális kérdése

A szerző a GÉS 2003/4. számában ismertette az EU-Bizottság közös agrárpolitikai javaslatait. Jelen cikkében a javaslatokra adott válaszokat és a közvetlen kifizetések szétválasztásának hatásait ismerteti. Bemutatja, hogy a csatlakozó országok számára mit jelentenek a Bizottság javaslatai. Kitér a WTO-Titkárság jelentése alapján a piaci hozzáférés, agrárexport és belső támogatás terén kialakuló pozíciók alakulására.

4.) Nemzetközi összehasonlítások a jelölt országok és régiók kis- és középvállalatairól

A szerző tanulmányában a kis- és középvállalkozások statisztikáját veszi górcső alá az EU és a jelölt országok adatgyűjtéseinek és az adatok közreadása tekintetében, a nemzetközi összehasonlíthatóság tükrében.
Megállapítja, hogy a jelölt országok kis- és középvállalatainak helyzetéről nem rendelkezünk kellő ismerettel, és még inkább érvényes ez a régió többi országára.

5.) A környezetstatisztika a Nemzeti Fejlesztési Terv környezetvédelmi programjának szolgálatában

A szerző bemutatja, hogy a környezetstatisztika hogyan kapcsolódik a Nemzeti Fejlesztési Terv környezetvédelmi és infrastrukturális operatív programjához. Ismerteti a környezet-statisztika alapvető fogalmait, célját és fontosabb területeit, intézményi rendszerét és jovőbeni feladatait.