Ugrás a tartalomhoz

HIKT2020 – Köszöntő

Kedves Adatszolgáltatónk!

A háztartások és az egyének infokommunikációs eszközhasználatára irányuló évenként egyszeri alkalommal végrehajtott lakossági felmérésünk (HIKT) 2020-ban a III. negyedévben indul. A társadalmi kapcsolatokban, a mindennapi tevékenységben tapasztalható, egyébként is intenzív digitalizáció a kialakult pandémiás helyzetben tovább élénkült, esetenként rávilágított a kifejezett szükségességére is (pl. digitális oktatás).

A felmérés segítségével többek között képet alkothatunk a hazai lakosság információs és kommunikációs eszközellátottságáról, az egyéni internethasználati szokásokról, az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételéről, az internetes vásárlási szokásokról, továbbá arról is, hogy a magánélet és a személyes adatok védelme érdekében az interneten milyen eljárásokat alkalmaznak a magánszemélyek A felmérés közvetve választ ad arra is, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben hogyan változtak a fentiek a korábbi évekhez képest.

A 2020. évi lakossági IKT-eszközhasználatról szóló felmérést augusztus 3. és október 4. között, 422 településen, 12 002 fő megkérdezésével hajtjuk végre. A vizsgálat hagyományosan a 16–74 éves magánháztartásokban élő személyekre és a háztartásukra terjed ki. A véletlen rétegzett mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban – az egészségük védelme, illetve a környezetkímélő és költséghatékony szempontok figyelembevételével – interneten önállóan tölthetik ki a kérdőívet, vagy szükség esetén igénybe vehetik a KSH kérdezőinek/munkatársainak segítségét, akik felkeresik és mobileszközön rögzítik a kérdésekre adott válaszaikat. 18 év alatti válaszadóink törvényes képviselőjük hozzájárulásával tölthetik ki a kérdőívet.

A válaszadás önkéntes, a felmérés az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban, 2003-as számon lett elrendelve.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül publikáljuk. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásait maradéktalanul betartjuk. A HIKT2020-ra vonatkozó egyedi eljárásrendet az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az évenként ismétlődő felvétel jogi kereteit, az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK számú Európai Parlament és Tanács (EU) számú rendelet (2004. április 21.), valamint az ezt módosító, 1006/2009/EK rendelet (2009. szeptember 16.) biztosítja. Ezek a jogszabályok írják elő a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés évenkénti végrehajtását a tagországokban annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon az az egységes statisztikai adatállomány, amelyből előállíthatók az információs társadalmat jellemző statisztikai adatok és mutatók. A 2020. évi adatgyűjtés megvalósítására a Bizottság (EU) 2019/1910 számú (2019. november 7.) rendelete vonatkozik.

A felmérés eredményéről a megadott e-mail-címre tájékoztatást küldünk.


A kérdőív kitöltésének indítása