NyitóoldalAdatokInteraktív grafikonok és térképek

Interaktív grafikonok és térképek

Technikai feltételek

Az interaktív grafikonok és tematikus térképek megtekintéséhez olyan böngésző programra van szükség, amely meg tud jeleníteni ún. SVG (Scalable Vector Graphics) formátumú képeket. Az Internet Explorer 9, a Firefox 3.x, az Opera 9.x, a Safari 3.x és a Google Chrome böngészők (és ezek újabb verziói) erre közvetlenül képesek, míg az Internet Explorer 7–8 böngészőhöz telepíteni kell az Adobe SVG Viewer nevű kiegészítőt. Ennek telepítését csak adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználó végezheti el. Az ingyenes Adobe SVG Viewer letölthető az Adobe honlapjáról. Ezen kívül a böngészőben engedélyezni kell a JavaScript parancsfájlok futását.

Amennyiben a kettőspont után látja a piros SVG és JavaScript szöveget, akkor Ön böngészője alkalmas az interaktív grafikonok és tematikus térképek megjelenítésére:  

Magyar statisztikai évkönyv, 2015 – grafikonok

Magyar statisztikai évkönyv, 2015 – grafikonok A Magyar statisztikai évkönyv, 2015 című kiadványunkban 596 táblában mutatjuk be az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit. A főbb folyamatok változását színes grafikonokkal szemléltetjük, melyek interaktív változata honlapunkon elérhető. Minden fejezetben lehetőséget nyújtunk az időbeli összehasonlításra, a megyék és a régiók területi különbségeit, valamint a főbb nemzetközi mutatókat pedig külön-külön fejezetben mutatjuk be. A kiadvány internetes melléklettel jelenik meg.

Gazdasági folyamatok

Gazdasági folyamatok A Gazdasági folyamatok elnevezésű interaktív adat-vizualizációs eszköz az alapszintű ismeretekkel rendelkezőtől a szakmai szintűig valamennyi felhasználó számára gyors és kényelmes áttekintést ad 8 fő gazdasági mutatószám alakulásáról.
Valamely mutatószám és ország (illetve az Európai Unió vagy az Euróövezet) kiválasztása után egy grafikon mutatja be a mutatószám alakulását az elmúlt 12 időszakban. Összehasonlításképpen felvehető még az Európai Unió, illetve az Euróövezet adata is.
Néhány mutatószám esetén lehetőségünk van a tárgyidőszakok vagy a mértékegységek közötti váltásra. Az infláció esetében például választhatunk a „változás az előző év azonos hónapjához képest” és a „változás az előző hónaphoz képest” között.
A mutatószám definícióját megjeleníthetjük a grafikon alatti „i” gombbal, valamint a forrásadatokat letölthetjük az Eurostat oldaláról a „További információ” gombra történő kattintás után.

Térségi összehasonlítás – Fókuszban a megyék és Budapest

Térségi összehasonlítás – Fókuszban a megyék és Budapest A webre szerkesztett kiadványsorozat az évközi területi adatok felhasználásával negyedévente áttekintést nyújt Budapest, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról. A változást, a térségek közötti különbségeket térképek és több száz interaktív grafikon szemlélteti, a folyamatok megértését pedig rövid, lényegre törő magyarázatok és részletes táblázatok segítik.
A kiadvány felületéről elérhetőek a KSH területi adatokat is tartalmazó statikus (STADAT) és dinamikus (Tájékoztatási adatbázis) adatbázisai, valamint a módszertani tudnivalók és a kiadványarchívum. A megyénként kiválasztott témakörök kinyomtathatóak.

Időmérleg 2009/2010 (animáció)

Időmérleg 2009/2010 (animáció) Az időmérleg többek között a különböző társadalmi és demográfiai csoportok eltérő időfelhasználásának vizsgálatára szolgál. A Központi Statisztikai Hivatal 2009. október 1. és 2010. szeptember 30. között időmérleg felvételt hajtott végre a magánháztartásokban élő 10–84 éves népesség körében.
A 2009/2010. évi időmérleg-felvétel adatai alapján készült animáció egy ezer fős mintanépesség egy átlagos napját mutatja be tevékenységek szerint.

Időmérleg 2009/2010

Időmérleg 2009/2010 A 2009/2010. évi időmérleg-felvétel adatai alapján készült interaktív alkalmazás a kiválasztható mintanépesség egy átlagos napját mutatja be tevékenységek szerint egyetlen, több mint 166 ezer elemet tartalmazó grafikonon. A vízszintes vonal a mintanépességből kiválasztott egy fő egy átlagos napját mutatja tevékenységek szerint. A függőleges vonal a kiválasztott mintanépesség egy átlagos napján az adott percben végzett tevékenységek arányát szemlélteti.

Infláció kaleidoszkóp

Infláció kaleidoszkóp Az infláció kaleidoszkóp megmutatja a fogyasztói árak változását a kiadások részletes csoportjai szerint, illetve az egyes téglalapok területével szemlélteti, hogy az egyes termékek és szolgáltatások csoportjai a lakosság összes kiadásán belül hány százalékot képviselnek. A kaleidoszkóp egy ún. fatérkép grafikon, amelyen az egyes téglalapok területe egyenes arányos az általuk ábrázolt termék- vagy szolgáltatáscsoportok súlyarányával, színe pedig megegyezik a felhasználó által kiválasztott bázis időszakhoz viszonyított változás-kategóriáéval.

A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100

A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100 Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának Népességi osztálya 2015. július 29-én frissítette a világ összes országára vonatkozó legújabb népesség-előreszámítását (World Population Prospects: The 2015 Revision). Az ENSZ demográfusai három (alacsony, közepes és magas) változatban is elkészítették a világ népességének alakulására vonatkozó 2100-ig szóló előrejelzésüket.
Interaktív grafikonunk – az 1950 és 2015 közötti időszak adatain túl – a három változat közül a legvalószínűbbnek tartott, ún. közepes változat (medium variant) számait tartalmazza.
A jelmagyarázaton az egyes kontinensek nevére kattintva ki- vagy bekapcsolhatja annak adatainak megjelenítését.

Népszámlálás 2011 – területi grafikonok

Népszámlálás 2011 – területi grafikonok A 2011. évi népszámlálás 3. Területi adatok c. kiadványsorozat összesen 399 grafikonja bemutatja a népesség demográfiai, gazdasági aktivitási, a háztartások és a családok összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó főbb mutatókat. Az interaktív grafikonok megtekinthetők országosan, a fővárosra és a 19 megyére. Az alkalmazás segítségével nagyon jól nyomon követhetők az egyes mutatókban megmutatkozó területi különbségek.

120 év interaktív korfája

120 év interaktív korfája Ez az alkalmazás Magyarország népességének nemenkénti korösszetétel-változását mutatja be 1870-től egészen 2060-ig. Az adatok forrása:
  • 1870–1949: népszámlálás
  • 1950–2016: statisztikai évkönyvek (történeti statisztikai idősorok segítségével korrigált adatai), belső adatbázis
  • 2017–2060: a Népességtudományi Kutatóintézet 2015-ben készült népesség-előreszámítása

A magyar régiók és megyék interaktív korfája

A magyar régiók és megyék interaktív korfája A program segítségével nem csak az ország, hanem a hét régió, Budapest és a 19 megye népességének nemenkénti korösszetétele is megtekinthető 1980 és 2016 között, így lehetőség nyílik a különböző területi egységek korstruktúrájának a megtekintésére, illetve ezek változásainak a nyomon követésére is.

Lakossági adatfelvételek

Lakossági adatfelvételek A térkép megmutatja, hogy a KSH összeírói mely témakörökben és mely településeken végeznek rendszeres lakossági adatfelvételeket. A felvételek tartalmáról, az adatszolgáltatók kiválasztásáról, az adatgyűjtés módjáról részletesebb információk a módszertanban találhatók.

Mezőgazdasági radar – Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása

Mezőgazdasági radar – Mezőgazdasági termékek kibocsátásának volumenváltozása Az interaktív nyolcszögletű radardiagram a mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) termelési számlájából kimutatható éves volumenváltozásokat mutatja be fő termékcsoportok szerint, 2000 és 2013 között.

Makrogazdasági folyamatok a mezőgazdaságban

Makrogazdasági folyamatok a mezőgazdaságban Az interaktív alkalmazás a mezőgazdaság makrogazdasági folyamataiban végbemenő éves változásokat a mezőgazdasági számlarendszer fő mutatóival (növénytermesztési és kertészeti termékek kibocsátása, élő állatok és állati termékek kibocsátása, a mezőgazdasági „ágazat” teljes kibocsátása, folyó termelőfelhasználás, bruttó hozzáadott érték, termelési tényezők jövedelme, vállalkozói jövedelem) jellemzi 2000 és 2013 között.

GDP radar – A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei – ESA2010

GDP radar – A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei A radardiagram megmutatja, hogy előző évi árakon számítva milyen mértékben változott negyedévenként a fogyasztás, felhalmozás és a külkereskedelmi forgalom és ezeknek hatására a bruttó hazai termék (GDP) 1995-től napjainkig.

Infláció radar – Fogyasztóiár-indexek a kiadások csoportjai szerint

Infláció radar & ndash; Fogyasztóiár-indexek a kiadások csoportjai szerint Az interaktív radardiagram a fogyasztói árak változását mutatja be 2000 januárjától, a lakosság vásárlásaiban fontos szerepet betöltő termékekből és szolgáltatásokból képzett kiadási főcsoportok szerinti bontásban.

A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme és átlagos taglétszáma, jövedelmi tizedek szerint

A háztartások egy főre jutó nettó jövedelme és átlagos taglétszáma, jövedelmi tizedek szerint A diagram 2000-től mutatja be a jövedelmek egy főre jutó alakulását jövedelmi decilisenként. A jövedelmi helyzet a buborékok nagyságával arányos.

Kiadási radar – A háztartások fogyasztási kiadásainak volumenváltozásai, COICOP csoportosítás szerint

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete Az interaktív radardiagram a háztartások egy főre jutó összes fogyasztás volumenének változását mutatja be, 2001-től a tizenkét fő fogyasztási csoportban. Az egyes évek kiadásait 2000. évi árakon hasonlítjuk össze.

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete

Kiadási radar – A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezete A radar diagram 2000-től mutatja be a háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásainak szerkezetét. Az ábra a COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose)-nómenkaltúra főcsoportjai szerint jeleníti meg, hogy a háztartások összes fogyasztásából mekkora hányadot képviseltek az egyes tételek, vagyis milyen súlyt képviseltek a lakossági fogyasztásban az élelmiszerre, a lakásfenntartásra stb. fordítottak.

Környezet radar – Környezetünk állapota

Környezet radar – Környezetünk állapota A diagram a környezet terhelésében bekövetkezett változásokat kívánja szemléletesen bemutatni az elmúlt tíz év adataira támaszkodva. A Környezeti helyzetkép, 2013 című kiadvány minden fejezetéből egy-egy jellemző adatsor került kiválasztásra. A mutatók változását úgy ábrázoljuk, hogy a diagramon a csökkenés jelenti a környezetünk szempontjából történő javulást. Például az ökológiai gazdálkodásba bevont területek növekedése a diagramon csökkenésként jelenik meg, ezt az eredeti index inverzével szemléltetjük.
A diagram a 2000. évi állapothoz képest mutatja a hét indikátor változását és a poligon területének változásával szemlélteti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását.