Ugrás a tartalomhoz

Trianon 100

A győztes antanthatalmak által hazánkra kényszerített trianoni békediktátum megszüntette a történelmi Magyarországot. A Magyar Országgyűlés a 2020. évet a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította, ezzel is demonstrálva, hogy a nemzet 100 évvel a trauma után is fennmaradt, őrzi nyelvét, kultúráját. Az emlékévben szomorú kötelességünk a megemlékezés; kötetek, tanulmányok és egyéb művek jelennek meg, felidézve a 100 évvel ezelőtti eseményeket, a máig fájó veszteségeket, egyúttal gazdagítva ismereteinket.

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról a KSH Könyvtárral együttműködve tartalmas és színvonalas programsorozattal is megemlékezünk. A tervezett programok a statisztika eszköztára mellett a Hivatal által őrzött korabeli dokumentumok felhasználásával kívánják bővíteni a társadalom békediktátummal kapcsolatos ismereteit, és bemutatják az első világháború előtti, valamint az azt követő történelmi időszak társadalmi és gazdasági környezetét.

Évfordulós kiadványaink:


A számontartott nemzet

A Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára exkluzív térképalbummal állít emléket, amely a magyar történelem nyolc évtizedét öleli fel és mutatja be térképi ábrázolásokon keresztül. A kiadvány gerincét a tematikus tanulmányok mellett a Hivatal 1867 és 1945 között működő térképészeti osztálya által készített térképek képezik, amelyek jelenleg a KSH Könyvtár állományában találhatók meg.

A számos, eddig még nem publikált térképet tartalmazó, valamint tudományos ismeretterjesztő tanulmányokkal is kiegészített térképalbum a statisztika szemszögéből tekint vissza hazánk Trianon előtti és utáni időszakára. A több mint 250 térkép értelmezését és történeti kontextusba helyezését szöveges részek segítik, amelyek egyúttal a fontosabb események, folyamatok és tendenciák magyarázatát is tartalmazzák. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a gazdaság, a közlekedés és az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.

Magyarország 1920 - 2020

Az évfordulós kiadványsorozat részeként, a Statisztikai Szemle című tudományos folyóirat 2020. júniusi száma az első világháború fájdalmas következménye, a trianoni békediktátum óta eltelt 100 évet tekinti át. A tanulmánygyűjtemény három nagy témakör, a demográfia, a társadalom és a gazdaság folyamatai köré szerveződik, lehetőség szerint kitérve az első világháborút megelőző évtizedekre is. A kötetben 11 tanulmány vezeti az olvasót a múltból a jelenbe, melyek elektronikusan is olvashatók a folyóirat oldalán.

Regional Statistics

A Regional Statistics angol nyelvű tudományos folyóirat 2020. évi 1. száma a trianoni békediktátum évfordulójára emlékezik olyan területi elemzésekkel, melyek az első világháborút megelőző és az azt követő gazdasági és társadalmi változásokat mutatják be. A folyóirat aktuális számában olvasható tanulmányok a 100. évforduló alkalmából megrendezett „Trianon 100 – A diktátum következményei statisztikai elemzések tükrében” című konferencián elhangzott előadások alapján készültek, melyek nyomtatott forma mellett elektronikusan is olvashatók a folyóirat oldalán.