NyitóoldalESA rendelet

ESA2010 – ESA rendelet magyar nyelven

ESA rendelet magyar nyelven

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának honlapján a hivatalos Európai Uniós nyelveken is elérhető a rendelet.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2013:174:TOC