GYIK - Adatszolgáltatói kérdőívek

 • Hol kell bejelentenem az IFRS szerinti könyvvezetésre való áttérést?
  Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a NAV-val kötött megállapodás keretében megkapja az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésre és könyvvezetésre való áttérésről szóló információt, így az adóhatóság felé tett bejelentéssel eleget tesznek ilyen tárgyú kötelezettségüknek, nem szükséges az áttérést külön a KSH felé is jelezni.


 • Kell-e kitöltenem adatszolgáltatói kérdőívet?
  Adatszolgáltatóinkat adatszolgáltatási kötelezettségükről e-mailen, vagy postai úton értesítjük, megküldjük a határidőnaplót, amely tartalmazza a beküldendő kérdőív/ek beküldési határidejét és a beküldés módját.

  A statisztikai számjellel (adószámmal) rendelkező szervezetek honlapunkon is tájékozódhatnak adatszolgáltatási kötelezettségükről.
  Adja meg érvényes statisztikai számjele első nyolc számjegyét (adószám első nyolc számjegye), majd a „Keresés”-re kattintva megjelenik, mely statisztikai adatlapo(ka)t kell kitöltenie és beküldenie.


 • Hogyan tölthetek le adatszolgáltatói kérdőívet?
  A kérdőíveket – eltekintve néhány kivételtől – kizárólag az erre a célra kialakított KSH-ELEKTRA informatikai rendszeren (https://elektra.ksh.hu/), elektronikusan lehet kitölteni.

  Az egyes kérdőívek kitöltése a KSH-Elektra rendszerben a beküldési határidőt megelőző kb. 10–15 nappal kezdhető meg, amelyről minden esetben a regisztráláskor megadott e-mail címen értesítjük.

  A mintakérdőívek minden év december 15-től elérhetőek honlapunkon a www.ksh.hu - Adatszolgáltatóinknak - Nyomtatványok menüpont alatt. A táblázat „Kérdőív” oszlopában PDF formában található kérdőívek beküldése kizárólag elektronikus rendszeren keresztül lehetséges, az Excelben kihelyezettek hagyományos módon, postai úton vagy e-mailben küldendőek.


 • Milyen lakossági összeírások vannak?
  A lakossági összeírásokról a KSH Országos Statisztikai Adatfelvételi Programjából tájékozódhat.
  További kérdéseivel forduljon a KSH Információszolgálatához.


 • Hogyan számoljam a statisztikai állományi létszámot?
  A statisztikai létszám számításának leírása az Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című dokumentumban érhető el (Érvényes: 2015. január 1-jétől). További kérdéseivel forduljon a KSH Információszolgálatához.