GYIK - Adatok keresése

 • A KSH honlapján hol találok adatokat, adattáblákat?
 • Hol találom a legfrissebb adatokat?
  A rövid elemzést is tartalmazó gyorstájékoztatókban találhatók a legfrissebb, elsősorban a konjunktúra mutatók közé tartozó, havi és negyedéves adatok. Húsznál is több témában, évi kétszáznál is több gyorstájékoztató jelenik meg, előre meghatározott időpontokban, melyeket a tájékoztatási naptárban lehet nyomon követni.

 • Mennyi volt az infláció (fogyasztóiár-index)?
  A fogyasztóiár-index (infláció) adatai havonta frissülnek. A nyitó oldal Fontosabb adatok menüpontjában találja meg az aktuális adatot.
  Részletesebb bontásban, illetve a korábbi fogyasztóiár-index (inflációs) adatok a Táblákban (STADAT), valamint a Tájékoztatási adatbázisban érhetők el.

 • Hol találom a települések adatait?
  1. A Tájékoztatási adatbázis Területi statisztika blokkjában, valamint az adott témakörök adatköreinél, amennyiben az adatok a területi dimenzió szerinti kiválasztással kerülnek lekérdezésre.
  2. A Táblák(STADAT) Területi adatok blokkjában (6. Területi adatok)
  3. A Területi Atlaszban, ahol a térképek mellett megjeleníthetők az adattáblák is.
  4. A Helységnévtárban, mely Magyarország városainak, községeinek hivatalos név- és adattára. Felsorolja településrészeiket és többek közt a népességre, a nemzetiségi, vallási és lakásadatokra, a területszervezési változásokra vonatkozóan is közöl információkat.
  5. A Magyarország közigazgatási helynévkönyve kiadványban. Az 1992 óta évente megjelenő kiadvány tartalmazza minden város és község hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a körjegyzőségeket, a helységek járási és kistérségi besorolását, a nemzetiségi önkormányzatokat. Közli a helységek területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát. Tartalmazza továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát, az 1990 bekövetkezett főbb területszervezési változásokat is.
  6. A Kiadványtár Területi statisztika blokkjában elérhető kiadványokban.

 • Hol találom a hosszú idősoros adatokat?
  1. A Táblák(STADAT) hosszú idősoros és idősoros éves blokkjában.
  2. A Tájékoztatási adatbázisban. Az adatbázis összehasonlítható idősorokat tartalmazó adatköreiből a kívánt adatok a felhasználó által meghatározott dimenzió és hierarchia szerint tölthetők le táblázatos, grafikonos, térképes formában.
  3. A 2011. évi Népszámlálás adatait tartalmazó kötetek táblázataiban.
  4. A Mezőgazdasági összeírásokban

 • Hol találom a nemzetközi adatokat?
  1. A Táblák(STADAT) Nemzetközi adatok 7. blokkjában
  2. A Nemzetközi adatok menüpontban az uniós tagállamokra és egyéb európai országokra, az Egyesült Államokra és Japánra, valamint az adott téma szempontjából fontos egyéb országokra vonatkozó adatok, tematikus elemzések és térképek mellett az Eurostattól átvett magyar nyelvű adattáblák, illetve az Eurostat adatbázisaihoz vezető közvetlen linkek is elérhetők. A nemzetközi adatok esetén különösen fontos a módszertani háttér ismerete, ezért a nemzetközi gyakorlatban használt nómenklatúrákat és metaadatokat is elérhetővé tettük.
  3. Amennyiben az Európai Unióra, illetve tagállamaira vonatkozó adatokat és információkat keres, forduljon hivatalunkhoz a „Lépjen velünk kapcsolatba!” felület segítségével.