Ugrás a tartalomhoz

Sajtószoba - Sajtóreagálások, 2016.08.12.

Vélemény vs. tényközlés

 

2016. augusztus 10-én megjelent Fiatalok című cikkben a Népszava sajátos szókapcsolattal hivatkozik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira. „Az itthon maradott fiataloknak 13,5 százaléka - még a KSH kozmetikázott adatai alapján is - munkanélküli, s ebben nincsenek benne a közmunkán sínylődők.” A Központi Statisztikai Hivatal feladata – mint minden statisztikai hivatalnak –, hogy adatgyűjtései és adatközlései által hű képet nyújtson a társadalomról. Az említett cikk, a KSH jó hírnevének csorbításán túl általánosságban rombolja a hivatalos statisztikába vetett bizalmat, egy olyan eszközét, mely – nemzetközileg harmonizált és tudományosan megalapozott módszertanai révén – valós képet tud nyújtani társadalmunkról.

 

A KSH visszautasítja a Hivatalt ért negatív állításokat és vádakat, melyek alaptalanul vetnek rossz fényt az intézményre és tevékenységére, félrevezetve így a közvéleményt.

 

A média a statisztikai adatok egyik elsődleges felhasználójaként és a statisztikai információk első számú közvetítőjeként kiemelkedő szerepet tölt be a statisztikai kultúra terjesztésében, a nagyközönség tájékoztatásában egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A KSH ezért kiemelt célcsoportként kezeli a média képviselőit és mindenkor készségesen áll a sajtó rendelkezésére a statisztikai információk értelmezésében.

 

A cikket közlő médium figyelmébe ajánljuk a módszertant és definíciókat, mely alapján a KSH a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatait számolja és közli:

 

A foglalkoztatás és a munkanélküliség mérésére elsődlegesen az ILO (az ENSZ munkaügyi szervezete) által kidolgozott és az Európai Unió által harmonizált, a tagországokban kötelezően alkalmazott módszertan szerint végrehajtott Munkaerő-felmérés (MEF) szolgál. A felmérést a KSH 1992 óta hajtja végre és havi, negyedévenkénti, illetve évenkénti adatokat tesz közzé a felnőtt népesség gazdasági aktivitásáról, minden esetben a vonatkozó módszertan ismertetésével. A felvétel reprezentatív, mintegy 50 ezer ember válaszai alapján becsüljük a 15-74 éves népesség aktivitását. Ez a fogalmi rendszer lehetővé teszi a foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásának a mindenkori munkaügyi szabályozástól, illetve annak változásától független megfigyelését, a korrekt nemzetközi összehasonlítást. Az Eurostat hivatalos adatközlései, így az Európa 2020 Stratégia európai és hazai céljainak mérése is e felvétel eredményein alapul.

 

A nemzetközi előírásoknak megfelelően:

  • Foglalkoztatottnak számít, aki a kikérdezést megelőző egy hétben legalább 1 óra jövedelemszerző tevékenységet folytatott (vagy munkájától ideiglenesen volt távol: szabadságon volt, beteg volt, tanult, stb.)
  • Munkanélkülinek számít, aki a felvételt megelőző héten nem végzett egy óra jövedelemszerző tevékenységet sem és aktívan keres munkát és ha lenne munkája, munkába is tudna állni.

 

A fent leírtakból kitűnik, hogy a KSH európai szinten harmonizált, az Eurostat által validált adatokat tesz közzé, biztosítva így az adatminőséget.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu