3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(1/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
1995
Támogatások D.3 125 258 125 258 115 754 9 504
Terméktámogatások D.31 99 339 99 339 89 835 9 504
Exporttámogatások D.312 45 055 45 055 45 055
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 45 055 45 055 45 055
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 54 284 54 284 44 780 9 504
Egyedi támogatások 28 310 28 310 28 310
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 6 542 6 542 6 542
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 9 928 9 928 9 928
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 9 504 9 504 9 504
Egyéb termelési támogatások D.39 25 919 25 919 25 919
Bér- és létszámtámogatások D.391 7 674 7 674 7 674
Szakképzési támogatás 1 245 1 245 1 245
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 429 6 429 6 429
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 11 234 11 234 11 234
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 13 13 13
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 368 368 368
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 964 1 964 1 964
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 34 34 34
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 470 3 470 3 470
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 5 385 5 385 5 385
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 7 011 7 011 7 011
Környezetvédelmi támogatások 127 127 127
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 3 515 3 515 3 515
Egyéb termelési támogatások 1 516 1 516 1 516
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 1 853 1 853 1 853
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011