3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(9/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2003
Támogatások D.3 275 833 275 833 272 586 3 247
Terméktámogatások D.31 174 369 174 369 171 122 3 247
Exporttámogatások D.312 2 225 2 225 2 225
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 2 225 2 225 2 225
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 172 144 172 144 168 897 3 247
Egyedi támogatások 65 796 65 796 65 796
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 25 442 25 442 25 442
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 24 027 24 027 24 027
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 299 299 299
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 24 530 24 530 24 530
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 27 834 27 834 27 834
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 969 969 969
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 3 247 3 247 3 247
Egyéb termelési támogatások D.39 101 464 101 464 101 464
Bér- és létszámtámogatások D.391 60 593 60 593 60 593
Szakképzési támogatás 3 083 3 083 3 083
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 13 077 13 077 13 077
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 44 433 44 433 44 433
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 32 859 32 859 32 859
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 126 126 126
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 89 89 89
Állattenyésztési feladatok támogatása 361 361 361
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 571 2 571 2 571
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 212 212 212
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 72 72 72
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 3 754 3 754 3 754
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése 3 572 3 572 3 572
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 5 579 5 579 5 579
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 16 523 16 523 16 523
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 8 012 8 012 8 012
Környezetvédelmi támogatások 4 100 4 100 4 100
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 352 1 352 1 352
Egyéb termelési támogatások 258 258 258
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 2 302 2 302 2 302
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011