3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(17/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2011
Támogatások D.3 745 448 347 418 288 178 59 240 398 030
Terméktámogatások D.31 218 384 179 629 120 389 59 240 38 755
Exporttámogatások D.312 390 390
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 390 390
Belföldi terméktámogatások D.319 217 994 179 629 120 389 59 240 38 365
Egyedi támogatások 99 243 99 243 99 243
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 10 031 10 031 10 031
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 7 586 7 586 7 586
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 14 393 14 393
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 22 420 22 420
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 734 1 734 1 734
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 1 795 1 795 1 795
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 1 552 1 552
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 59 240 59 240 59 240
Egyéb termelési támogatások D.39 527 064 167 789 167 789 359 275
Bér- és létszámtámogatások D.391 90 642 90 642 90 642
Szakképzési támogatás 16 884 16 884 16 884
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 14 863 14 863 14 863
Munkahelyteremtő támogatás 19 819 19 819 19 819
Járulékkedvezmény visszatérítése 5 148 5 148 5 148
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 33 928 33 928 33 928
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 418 070 58 795 58 795 359 275
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 1 309 518 518 791
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 3 713 932 932 2 781
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 12 507 6 198 6 198 6 309
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 543 2 543 2 543
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 49 49 49
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 76 199 22 116 22 116 54 083
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 2 546 649 649 1 897
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 3 517 2 535 2 535 982
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 278 829 278 829
Termelői csoportok támogatása 3 866 1 695 1 695 2 171
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása 223 49 49 174
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 352 352 352
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 1 645 1 645 1 645
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 2 111 2 111 2 111
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 14 396 14 396 14 396
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 12 438 1 180 1 180 11 258
Kamattámogatások 1 827 1 827 1 827
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 18 352 18 352 18 352
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 2 296 2 296 2 296
Egyéb termelési támogatások 3 498 3 498 3 498
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 11 286 11 286 11 286
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 189 189 189
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 1 083 1 083 1 083

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011