3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(15/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2009
Támogatások D.3 579 108 245 802 210 558 35 244 333 306
Terméktámogatások D.31 128 296 98 545 63 301 35 244 29 751
Exporttámogatások D.312 1 552 1 552
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 1 552 1 552
Belföldi terméktámogatások D.319 126 744 98 545 63 301 35 244 28 199
Egyedi támogatások 38 537 38 537 38 537
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 9 033 9 033 9 033
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 12 635 12 635 12 635
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 1 075 1 075 1 075
Belpiaci támogatások 12 821 12 821
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 10 728 10 728
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 2 021 2 021 2 021
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 4 650 4 650
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 35 244 35 244 35 244
Egyéb termelési támogatások D.39 450 812 147 257 147 257 303 555
Bér- és létszámtámogatások D.391 85 505 85 505 85 505
Szakképzési támogatás 13 186 13 186 13 186
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 13 056 13 056 13 056
Munkahelyteremtő támogatás 5 338 5 338 5 338
Járulékkedvezmény visszatérítése 10 457 10 457 10 457
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 43 468 43 468 43 468
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 346 796 43 241 43 241 303 555
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 2 693 1 059 1 059 1 634
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 2 046 158 158 1 888
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 394 394 394
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 749 2 749 2 749
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 37 37 37
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 30 825 2 923 2 923 27 902
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 1 890 915 915 975
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 207 366 207 366
Termelői csoportok támogatása 2 580 14 14 2 566
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 850 850 850
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2 974 2 974 2 974
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 20 20 20
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 26 566 26 566 26 566
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 61 224 61 224
Kamattámogatások 4 582 4 582 4 582
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 18 511 18 511 18 511
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 972 972 972
Egyéb termelési támogatások 2 324 2 324 2 324
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 14 317 14 317 14 317
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 898 898 898
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011