3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(12/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2006
Támogatások D.3 553 765 336 614 301 544 35 070 217 151
Terméktámogatások D.31 280 307 228 528 193 458 35 070 51 779
Exporttámogatások D.312 5 555 3 3 5 552
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 3 3 3
EU közvetlen exporttámogatások 5 552 5 552
Belföldi terméktámogatások D.319 274 752 228 525 193 455 35 070 46 227
Egyedi támogatások 92 507 92 507 92 507
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 5 487 5 487 5 487
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 81 999 81 999 81 999
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 1 1 1
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 1 552 1 552 1 552
Belpiaci támogatások 13 768 13 768
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 507 507
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 764 1 764 1 764
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 42 097 10 145 10 145 31 952
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 35 070 35 070 35 070
Egyéb termelési támogatások D.39 273 458 108 086 108 086 165 372
Bér- és létszámtámogatások D.391 60 430 60 430 60 430
Szakképzési támogatás 6 249 6 249 6 249
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 11 944 11 944 11 944
Munkahelyteremtő támogatás 29 29 29
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 42 208 42 208 42 208
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 205 325 39 953 39 953 165 372
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 736 345 345 391
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 320 320 320
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 821 1 821 1 821
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 203 203 203
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 67 67 67
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 995 995 995
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 41 878 8 959 8 959 32 919
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 1 767 774 774 993
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 121 937 121 937
Termelői csoportok támogatása 4 843 1 122 1 122 3 721
Félig önálló szervezetek támogatása 172 39 39 133
Erdősítés támogatása 6 815 1 537 1 537 5 278
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 670 3 670 3 670
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2 621 2 621 2 621
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 17 480 17 480 17 480
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 7 703 7 703 7 703
Környezetvédelmi támogatások 10 10 10
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 418 1 418 1 418
Egyéb termelési támogatások 207 207 207
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 6 068 6 068 6 068
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011