3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(22/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2016
Támogatások D.3 1 164 530 732 666 488 870 89 687 154 109 431 864
Terméktámogatások D.31 398 924 323 351 233 664 89 687 75 573
Exporttámogatások D.312
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 398 924 323 351 233 664 89 687 75 573
Egyedi támogatások 159 155 159 155 159 155
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 35 405 29 902 29 902 5 503
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 2 978 2 978 2 978
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása 150 150 150
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 12 819 619 619 12 200
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 57 870 57 870
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 2 599 2 599 2 599
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 38 261 38 261 38 261
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 89 687 89 687 89 687
Egyéb termelési támogatások D.39 765 606 409 315 255 206 154 109 356 291
Bér- és létszámtámogatások D.391 309 477 309 477 155 368 154 109
Szakképzési támogatás 6 767 6 767 6 767
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 21 433 21 433 21 433
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 30 358 30 358 30 358
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 35 814 35 814 35 814
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások 26 646 26 646 26 646
Megváltozott munkaképességűek támogatása 34 350 34 350 34 350
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 154 109 154 109 154 109
Termelőfelhasználás támogatása D.392 426 830 70 539 70 539 356 291
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 13 753 13 753
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 342 225 225 1 117
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 9 022 9 022 9 022
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 6 016 6 016 6 016
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 169 107 107 62
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 17 041 2 858 2 858 14 183
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 1 499 252 252 1 247
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 319 359 319 359
Termelői csoportok támogatása 3 960 3 960 3 960
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása 1 915 320 320 1 595
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 71 71 71
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 1 417 1 417 1 417
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása 4 975 1 1 4 974
Agrár kárenyhítés 7 950 7 949 7 949 1
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 20 710 20 710 20 710
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 1 172 1 172 1 172
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 16 459 16 459 16 459
Egyéb támogatások D.394 29 299 29 299 29 299
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 082 1 082 1 082
Egyéb termelési támogatások 163 163 163
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 23 109 23 109 23 109
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 700 700 700
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 4 245 4 245 4 245

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011