3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(7/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2001
Támogatások D.3 259 765 259 765 245 404 14 361
Terméktámogatások D.31 187 775 187 775 173 414 14 361
Exporttámogatások D.312 9 188 9 188 9 188
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 9 188 9 188 9 188
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 178 587 178 587 164 226 14 361
Egyedi támogatások 59 401 59 401 59 401
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 8 638 8 638 8 638
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 12 659 12 659 12 659
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 22 321 22 321 22 321
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 289 289 289
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 52 150 52 150 52 150
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 7 920 7 920 7 920
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 848 848 848
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 14 361 14 361 14 361
Egyéb termelési támogatások D.39 71 990 71 990 71 990
Bér- és létszámtámogatások D.391 36 827 36 827 36 827
Szakképzési támogatás 1 747 1 747 1 747
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 10 476 10 476 10 476
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 24 604 24 604 24 604
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 25 400 25 400 25 400
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 126 126 126
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 236 236 236
Állattenyésztési feladatok támogatása 216 216 216
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 499 499 499
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 130 130 130
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 68 68 68
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 928 3 928 3 928
Erdei vasutak működtetésének támogatása 109 109 109
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 112 112 112
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 19 976 19 976 19 976
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 9 763 9 763 9 763
Környezetvédelmi támogatások 6 762 6 762 6 762
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 919 919 919
Egyéb termelési támogatások 215 215 215
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 1 867 1 867 1 867
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011