3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(6/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2000
Támogatások D.3 217 653 217 653 203 357 14 296
Terméktámogatások D.31 157 951 157 951 143 655 14 296
Exporttámogatások D.312 24 304 24 304 24 304
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 24 304 24 304 24 304
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 133 647 133 647 119 351 14 296
Egyedi támogatások 50 915 50 915 50 915
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 13 145 13 145 13 145
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 11 210 11 210 11 210
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 15 569 15 569 15 569
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 231 231 231
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 13 886 13 886 13 886
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 11 540 11 540 11 540
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 560 560 560
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 2 295 2 295 2 295
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 14 296 14 296 14 296
Egyéb termelési támogatások D.39 59 702 59 702 59 702
Bér- és létszámtámogatások D.391 26 090 26 090 26 090
Szakképzési támogatás 1 413 1 413 1 413
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 949 6 949 6 949
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 17 728 17 728 17 728
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 22 388 22 388 22 388
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 220 220 220
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 237 237 237
Állattenyésztési feladatok támogatása 133 133 133
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 107 1 107 1 107
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 141 141 141
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 69 69 69
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 2 982 2 982 2 982
Erdei vasutak működtetésének támogatása 103 103 103
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 175 175 175
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 17 221 17 221 17 221
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 11 224 11 224 11 224
Környezetvédelmi támogatások 6 317 6 317 6 317
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 3 247 3 247 3 247
Egyéb termelési támogatások 402 402 402
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 1 258 1 258 1 258
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011