3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(8/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2002
Támogatások D.3 297 200 297 200 280 717 16 483
Terméktámogatások D.31 194 215 194 215 177 732 16 483
Exporttámogatások D.312 2 017 2 017 2 017
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 2 017 2 017 2 017
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 192 198 192 198 175 715 16 483
Egyedi támogatások 60 968 60 968 60 968
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 25 937 25 937 25 937
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 11 356 11 356 11 356
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 19 283 19 283 19 283
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 309 309 309
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 31 710 31 710 31 710
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 25 270 25 270 25 270
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 882 882 882
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 16 483 16 483 16 483
Egyéb termelési támogatások D.39 102 985 102 985 102 985
Bér- és létszámtámogatások D.391 65 917 65 917 65 917
Szakképzési támogatás 2 378 2 378 2 378
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 24 022 24 022 24 022
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 39 517 39 517 39 517
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 30 915 30 915 30 915
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 7 992 7 992 7 992
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 168 168 168
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 220 220 220
Állattenyésztési feladatok támogatása 265 265 265
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 840 1 840 1 840
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 255 255 255
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 96 96 96
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 4 935 4 935 4 935
Erdei vasutak működtetésének támogatása 109 109 109
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 247 247 247
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 14 788 14 788 14 788
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 6 153 6 153 6 153
Környezetvédelmi támogatások 2 891 2 891 2 891
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 818 818 818
Egyéb termelési támogatások 274 274 274
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 2 170 2 170 2 170
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011